Ινοπλισμένα επιχρίσματα

Αφορά την κατασκευή επιχρισμάτων σε τρείς τουλάχιστον στρώσεις πάχους 3-4 εκ. συνολικά με διαφορετικές συνθέσεις κονιαμάτων επί τόπου παρασκευαζομένων και προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου οι οποίες προσδίδουν περαιτέρω συνεκτικότητα και αντοχή στο τελικό επίχρισμα.
Τα ινοπλισμένα επιχρίσματα έχουν και εφαρμογή σε τοιχοποιίες στις οποίες έχει προηγηθεί και τοποθέτηση ελαφρού οπλισμού συνήθως πλέγματος συμβατικού, γαλβανισμένου ή και ανοξείδωτου κατάλληλα στερεωμένου.