> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΑΡΣΑΝΤ( ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΡΘΡΩΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ)

Θέση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 145 στις Αχαρνές

Στο βιομηχανικό κτίριο πραγματοποιήθηκαν περιμετρικά ισχυρά βάθρα από πεδιλοδοκούς συνδεδεμένα άρρηκτα με την υφιστάμενη θεμελίωση του κτιρίου. Πάνω σε αυτά τα βάθρα τοποθετήθηκαν και συνδέθηκαν τα ισχυρά ολόσωμα μεταλλικά δικτυώματα (τοιχώματα), τα οποία παράλληλα ενώθηκαν με τον Φ.Ο. του κτιρίου μέσω ισχυρών ντιζών δια των ενισχυμένων δοκών του. Επίσης πραγματοποιήθηκε ενίσχυση όλων των υποστυλωμάτων με κλωβούς επικολλητών μεταλλικών ελασμάτων (συνδυασμός εποξειδικών ρητινών και μηχανικών αγκυρώσεων). Των εργασιών ενισχύσεως προηγήθηκαν καθαιρέσεις και εκσκαφές με ιδιαίτερη επιμέλεια και αλληλουχία καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της μελέτης.