> ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1924 ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Θέση : Οδός Φράττι στο Κουκάκι

Πρόκειται για ένα κτίριο που χρονολογείται απο το 1924. Η ενίσχυση περιελάμβανε καθαιρέσεις επιχρισμάτων και τμημάτων μή φερόντων τοίχων για την εξυπηρέτηση των νέων διαρρυθμίσεων. Πραγματοποιήθηκαν αρμολογήματα των λιθοδομών και εισπίεση τσιμεντενέσεων . Οι αρμοί των παλαιών συμπαγών οπτοπλίνθων καθαρίστηκαν και διευρύνθηκαν επιμελώς.

Έγινε γενικευμένη τοποθέτηση και αγκύρωση επί όλων των τοιχοδομών διάταξης γαλβανισμένων οπλισμών B500C. Ολες οι επιφάνειες επενδύθηκαν με ισχυρό επίχρισμα κατάλληλης σύνθεσης.

Κατασκευάσθηκαν νέα δάπεδα απο σύμμικτες κατασκευές μεταλλικών δοκών, τραπεζοειδούς λαμαρίνες ,διατμητικών ήλων και οπλισμένου σκυροδέματος .Επίσης κατασκευάστηκαν μικρές επεκτάσεις μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών ήπιας κλίμακας.

Η σημαντικότερη παρέμβαση, με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ήταν η πλήρης αποτύπωση της όψης ,η καθαίρεση και η επανακατασκευή της σύμφωνα με την υπάρχουσα, ώστε να μην αλλοιωθεί στο παραμικρό η φυσιογνωμία του κτιρίου όπως αρμόζει στα μοναδικά αυτά κτίρια που είναι αρωγοί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.