Αναστολείς διάβρωσης

Η εργασία αυτή εφαρμόζεται σε υφιστάμενες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα τις οποίες θέλουμε να θωρακίσουμε περαιτέρω απέναντι στις συνθήκες που επικρατούν λόγω εξαιρετικής καταπόνησης από δυσμενή καιρικά ή και περιβαλλοντικά φαινόμενα.

 

Τα υλικά των αναστολέων διάβρωσης εφαρμόζονται σε μία ή δύο ή και πολλαπλές στρώσεις ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμούμε και εφαρμόζονται σε
επιφάνειες σκυροδέματος οι οποίες έχουν υποστεί πλήρη και εκτενή καθαρισμό και αφού βεβαίως έχουν προηγηθεί τα στάδια των εργασιών των ως άνω παραγράφου 12 και 13.