Αιχμή του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας αποτελεί η επισκευή, αποκατάσταση και ενίσχυση κτιρίων.

Στον τομέα αυτό η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε χρόνο για την κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της καθώς και οικονομικά ώστε να αποκτήσει όλο το σύγχρονο μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται για την εκπόνηση και υλοποίηση των έργων που τις ανατίθενται

Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ έχει εκτελέσει πλήθος ειδικών έργων τα οποία αφορούν την επισκευή-ενίσχυση και αποκατάσταση κτιρίων και πολλά απο αυτά είναι γνωστά και σημαντικά κτίρια όσον αφορά την ιστορική  αξία και τη διαχρονικότητά τους.

Τα έργα αυτά λέγονται ειδικά λόγω κυρίως των ιδιαιτεροτήτων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί για την υλοποίηση των μελετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε υφιστάμενα κτίρια. Δεν φτάνει μόνη η γνώση των τεχνικών μεθόδων οι οποίες ακολουθούνται συνήθως και λίγο - πολύ είναι γνωστές και συνηθισμένες πιά στον ευρύτερο τεχνικό κόσμο, είτε είναι Μηχανικοί είτε τεχνίτες εφαρμογής.

Αυτό που απαιτούν τα τεχνικά έργα αυτής της κατηγορίας είναι η εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε περίπτωση κτιρίων με ετοιμορροπία.Επίσης η άμεση αξιόπιστη πρόταση και τροποποίηση των μελετών, διότι οι εκτιμήσεις σε πολλές περιπτώσεις διαψεύδονται όσο επιμελημένη και αν είναι μία μελέτη μιάς και το διευρευνητικό πεδίο κατά τη σύνταξη των μελετών είναι συνήθως περιορισμένο λόγω πολλών δυσμενών παραγόντων,αλλά και αξιοπιστίας των μεθόδων διερεύνησης.

Επί πλέον στα κτίρια τα οποία γίνονται παρεμβάσεις πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για να μην προκληθεί καμμία βλάβη σε στοιχεία τα οποία παραμένουν και να μη γίνει καμμία περαιτέρω βλάβη στο φορέα ο οποίος παραμένει και ενισχύεται ή αποκαθίσταται.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην αξιοπιστία και χρήση κάθε φορά των κατάλληλων μέσων και εργαλείων,αλλά και η χρησιμοποίηση των καλύτερων και προφανώς εγκεκριμμένων και πιστοποιημένων υλικών της αγοράς των οποίων η χρήση πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή και τις οδηγίες των προμηθευτριών εταιρειών,τις οποίες θα πρέπει να συμβουλευόμαστε συνεχώς.

 

Απο μερικές σκέψεις τις οποίες παραθέτουμε πιό πάνω μπορεί κανείς εύκολα να βγάλει το συμπέρασμα ότι τα έργα δεν είναι ειδικά, αλλά ο τρόπος που πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίζει να είναι ο κατάλληλος.

Εμείς στην εταιρεία ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ Μηχανικοί και τεχνίτες αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο με την απαιτούμενη προσοχή και το σεβασμό και σε συνδυασμό  με την εμπειρία, την αγάπη, την επιμελημένη τεχνική  και τα πλέον αξιόπιστα υλικά της αγοράς που διαθέτουμε για τα έργα αυτής της κατηγορίας πιστεύουμε ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας που είναι η αξιοπιστία και η πληρότητα στο τελικό  αποτελέσμα της ενίσχυσης και αποκατάστασης κάθε κτιρίου το οποίο αναλαμβάνουμε.

Η επιθυμία μας είναι όταν ολοκληρώνουμε ένα έργο να παραδίδουμε ένα έντεχνο,αξιόπιστο και ποιοτικό αποτέλεσμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίησή του Μελετητές,Επιβλέποντες Μηχανικοί, αλλά κυρίως ο Εργοδότης να είναι ευχαριστημένοι απο το αποτέλεσμα και τη συνεργασία μας,κάτι που μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει.  

 

Η εταιρεία το 2004 μεταφέρθηκε από το Χαλάνδρι στην Αθήνα και στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της σε κτίριο καινούργιο (κατασκευή 2003-2004) που βρίσκεται επί της οδού Αριστείδου Οικονόμου 11 -ΤΚ 104.45 στην Αθήνα κοντά στον Ηλεκτρικό Σταθμό Κάτω Πατησίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι σύγχρονα ,λειτουργικά και πλήρως εξοπλισμένα.

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας στεγάζεται:

 

1. Στην ιδιόκτητη αποθήκη που είναι στο υπόγειο του νέου κτιρίου γραφείων και

2. Στην ενοικιαζόμενη από τη σύστασή της αποθήκη που βρίσκεται στην Ν. Φιλαδέλφεια.

 

Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη και κατασκευή Oικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Δημοσίου Τομέα που ο προϋπολογισμός τους φτάνει το 1.500.000Ευρώ για την κατηγορία των οικοδομικών έργων, έχει εργοληπτικό πτυχίο με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π 15067 και ανήκει στη 2η τάξη των οικοδομικών.

etaireia1

 


 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 371.700 Ευρώ.

Η εταιρεία στη εικοσιπεντάχρονη παρουσία της στο χώρο των κατασκευών έχει εκτελέσει σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά Εργα και τα πάγια στοιχεία της σε κτίρια ,μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό είναι αξιοσημείωτα.


Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία του έμψυχου δυναμικού της και ιδιαίτερα του ιδρυτή της Χαράλαμπου Ταϊγανίδη διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού δραστηριοποιήθηκε έντονα στον τομέα της επισκευής, αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων.


Τα κτίρια στα οποία έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία μέχρι σήμερα αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα « ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ».
Τα κτίρια ειδικότερα που αφορούν την ενίσχυση και αποκατάσταση είναι πολλά και σημαντικά και είναι παλαιότερα ή και νεότερα τα οποία υπέστησαν βλάβες από τη φθορά του χρόνου , το σεισμό, τη φωτιά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.


Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών η εταιρεία μας αξιοποιεί κυρίως το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της ,τα πολύ αξιόπιστα και πιστοποιημένα δομικά υλικά καθώς και όλες τις απλές ή και εξειδικευμένες σύγχρονες τεχνικές μεθόδους.

 

 

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται σήμερα από τους εξής:

 

1. Ταϊγανίδης Π. Χαράλαμπος ,Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος

2. Ταϊγανίδου Χ. Φανή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Ταϊγανίδου Χ. Κυριακή ,μέλος Δ.Σ.

4. Καπετάνος Α. Χρυσόστομος ,μέλος Δ.Σ.

 

etaireia2

 

Η τεχνική στελέχωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

 

1. Ταϊγανίδης Χαράλαμπος, διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός από το 1983 ως Τεχνικός Δ/ντής με αρμοδιότητα το τμήμα προσφορών, τη διεύθυνση, επίβλεψη, οργάνωση ,αλλά και επί τόπου εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Πριν από τη σύσταση της ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε διετέλεσε για χρόνια εργοταξιάρχης και τεχνικός δντής σε ιδιωτικές ανώνυμες τεχνικές εταιρείες εκτελώντας έργα τα οποία αναλάμβαναν από το Δημόσιο ,αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα. Για πολλά χρόνια διετέλεσε
τεχνικό στέλεχος των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις οποίες εργάστηκε. 

2. Σιάνος Αλκης εργοδηγός ειδικών έργων 

 

Η λοιπή τεχνική στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης αποτελείται από τους εξής
μόνιμους συνεργάτες:


α) Δέκα (10) απασχολούμενοι εργατοτεχνίτες εξειδικευμένοι (Χειριστές Gunite,

χειριστές τσιμεντενέσεων,σιδεράδες,συγκολλητές μεταλλικών κατασκευών κλπ).

β) Αμεσοι -εξειδικευμένοι μόνιμοι συνεργάτες

 

Η εργοληπτική επιχείρηση υποστηρίζεται σε άλλους τομείς από τους εξής συνεργάτες:

 

Γιαννοπούλου Λαμπρινή, Λογίστρια ,μόνιμη υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη και την ευθύνη του λογιστηρίου.
Καπετάνος Χρυσόστομος ,Οικονομολόγος απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου- Σύμβουλος Λογιστικών και Φοροτεχνικών θεμάτων της εταιρείας καθώς και υπεύθυνος της σύνταξης του Ισολογισμού της εταιρείας.
Ζιάκα Αναστασία ,Δικηγόρος ,Νομική υποστήριξη.

  

Τις εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς,καθώς και για την καλή εκτέλεση των έργων κλπ.,τις εκδίδουν για λογαριασμό της , το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και οι Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

Τέλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.)
με αριθμό μητρώου 3486 και
μέλος του Ε.Β.Ε.Α με αριθμό μητρώου 169117 .
Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.  002851401000.