ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ


Πολλές φορές διαπιστώνουμε μετά από οπτικό έλεγχο σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος όπως υποστυλώματα,δοκούς,πλάκες,στηθαία κλπ, από μια απλή ελαφρά ρηγμάτωση των επιχρισμάτων μέχρι και αποκόλληση μερική ή ολική του επιχρίσματος μαζί με τμήμα του σκυροδέματος.


Οι μικρές ρηγματώσεις που εμφανίζονται από διάφορους λόγους στο σκυρόδεμα έχουν σαν αποτέλεσμα την είσοδο του CO2 του άνθρακα της ατμόσφαιρας στη μάζα του σκυροδέματος το οποίο σε συνδυασμό με το νερό και χωρίς να χρειάζεται να εμβαθύνουμε περισσότερο σχηματίζουν ανθρακικό ασβέστιο ,που είναι γνωστό και σαν το φαινόμενο της ενανθράκωσης του σκυροδέματος.
Η ενανθράκωση του σκυροδέματος μειώνει την άμυνα του χάλυβα απέναντι στην οξείδωση διασπώντας την παθητική του προστασία.
Επίσης σε παραθαλάσσια κυρίως μέρη υπάρχει το φαινόμενο της εισόδου χλωριόντων από τις απροστάτευτες ρωγμές του σκυροδέματος με συνέπεια τη μείωση της άμυνας του χάλυβα απέναντι στο φαινόμενο της οξείδωσης.

Οι μικρές ρηγματώσεις στη συνέχεια μετατρέπονται σε αστοχίες του σκυροδέματος που οφείλονται συνήθως σε προχωρημένη οξείδωση των γειτονικών οπλισμών.Η εξελισσόμενη οξείδωση αλλοιώνει τη μορφή του χάλυβα.
Ο βαθμός της διάβρωσης είναι τέτοιος που αρχίζει και αποδιοργανώνει τον οπλισμό εκφυλίζοντας την επιφανειακή στρώση. Ο αλλεπάλληλος εκφυλισμός των στρώσεων μεγαλώνει τον όγκο του σιδήρου έως και 40% με αποτέλεσμα την εκτίναξη των παρακείμενων επικαλύψεων του σκυροδέματος.
Η διάβρωση των σκυροδεμάτων παρατηρείται στα υποστυλώματα και τις δοκούς κυρίως σε κύριους γωνιακούς οπλισμούς ,αλλά και σε δευτερεύοντες (συνδετήρες) λόγω της μικρής επικάλυψης των σκυροδεμάτων(περίπτωση συνδετήρων). Όμως και στην περίπτωση της  επικάλυψης μεγάλου πάχους έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλης ποσότητα άοπλης μάζας σκυροδέματος (περίπτωση γωνιακών οπλισμών),με τα ίδια αποτελέσματα της αποκόλλησης μεγαλύτερων τμημάτων σκυροδέματος.

Επίσης παρατηρείται διάβρωση των οπλισμών σε πλάκες συνήθως «ξεχασμένων δωμάτων και εξωστών» που έχει καταστραφεί το σύστημα(εάν υπήρχε) ή η λειτουργία της υγρομόνωσης που «δούλευε» τα πρώτα χρόνια λόγω των νέων υλικών κονιαμάτων ,επικαλύψεων,αρμών κλπ.
Κατά συνέπεια διαπιστώνουμε ότι σε κτίρια που είναι εκτεθειμένα στη διείσδυση του νερού οι ζημιές που παρατηρούνται είναι πολλαπλασιαστικές σε σχέση με μία παράλειψη ή κακοτεχνία που υπήρξε κατά την κατασκευή του φορέα,
για παράδειγμα:μία «αβλαβής ρωγμή» σε μια πλάκα δεν θα μας απασχολήσει ποτέ εάν θωρακιστεί κατάλληλα απέναντι στο νερό και στην άμεση επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα του περιβάλλοντος, αντιθέτως θα γίνει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου σε περίπτωση που αυτή είναι εκτεθειμένη στα παραπάνω(αέρα και νερό).

Εκτός από τα προφανή προβλήματα στεγάνωσης των υποκείμενων χώρων θα διαβρώσει τον παρακείμενο οπλισμό και θα διευρυνθεί περισσότερο λόγω της διάβρωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών το χειμώνα(διόγκωση όγκου νερού λόγω παγετού).

Τα προβλήματα είναι πιο έντονα σε παραθαλάσσια κτίρια όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, λόγω του επιβαρυμένου από χλωριούχα ιόντα περιβάλλοντος. Επίσης σε βιομηχανικά κτίρια λόγω των χημικών προσβολών στο σκυρόδεμα το οποίο είναι συνήθως απροστάτευτο μετά τα πρώτα χρόνια της κατασκευής που τα νέα υλικά που το προστατεύουν (συνήθως ένας απλός χρωματισμός) αποδυναμώνονται λόγω της πλημμελούς ή και ανύπαρκτης συντήρησης.
Τέλος τα κτίρια των πυκνοκατοικημένων πόλεων λόγω των πολλαπλών ατμοσφαιρικών ρύπων από τα αυτοκίνητα ή άλλες ρυπογόνες δραστηριότητες.

Προτεινόμενες εργασίες για την επισκευή και προστασία των δομικών στοιχείων (υποστυλώματα,δοκοί,στηθαία και πλάκες).

 

 1. Καθολική αφαίρεση των επιχρισμάτων ή άλλων επικαλύψεων.
 2. καθαίρεση σαθρών και αποδιοργανωμένων τμημάτων από  σκυρόδεμα με ελαφρά κρουστικά μέσα (συνήθως μικρά ηλεκτρικά κομπρεσεράκια ή αν δεν υπάρχουν με σκεπάρνι του καλουπατζή).
 3. εκτενής καθαρισμός σε ολόκληρη την επιφάνεια επέμβασης με ειδικούς διαμαντοτροχούς (λειαντήρες τύπου D150 HILTI). Καλό είναι πρίν την εφαρμογή των λειαντήρων να γίνει ελαφρά διαβροχή του στοιχείου και οι λειαντήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με απορροφητικές σκούπες για την ελαχιστοποίηση της σκόνης.  

   

  Η εργασία αυτή είναι πολύ βασική διότι:
  -    αφαιρούνται τα υπολείμματα των επιχρισμάτων στην περίπτωση επιχρισμένων επιφανειών.
  -    Αφαιρούνται οι παλιοί χρωματισμοί στην περίπτωση βαμμένων εμφανών σκυροδεμάτων και το σημαντικότερο αφαιρείται μικρή στρώση(1-2mm)της τσιμεντοεπιδερμίδας και έτσι αφαιρείται το ρυπαρό τμήμα και συγχρόνως ανοίγουν οι πόροι του σκυροδέματος για την υποδοχή της αντιδιαβρωτικής προστασίας.
  Επίσης η εγχάραξη των διαμαντιών δημιουργεί μία «φιλική» επιφάνεια για την πρόσφυση των επισκευαστικών κονιαμάτων.  

  antoxi 1

  Σημείωση: Θεωρώ ότι η εργασία αυτή της παραγράφου 3,η οποία προφανώς είναι επίπονη, συγχρόνως είναι και αναντικατάστατη.
  Πολλές φορές διαβάζω σε τεχνικές προδιαγραφές των έργων ακόμη και στον ΕΤΕΠ για εφαρμογή υδροβολής στην προετοιμασία του υφιστάμενου σκυροδέματος εν όψει εφαρμογής επισκευαστικών κονιαμάτων ή εκτοξευομένου σκυροδέματος.
  Η υδροαμμοβολή μεγάλης έντασης μπορεί να έχει παραπλήσια αποτελέσματα, αλλά η εφαρμογή της σε πολλά έργα είναι σχεδόν ανέφικτη, λόγω των βλαβών που μπορεί να προκαλέσει η μεγάλη ποσότητα νερού σε παρακείμενες κατασκευές που παραμένουν ή σε όμορα κτίρια ή υποκείμενους ορόφους που είναι σε λειτουργία ή εργάζονται άλλα συνεργεία.

  antoxi 2

  antoxi 3

   

 4. καθαρισμός των αποκαλυφθέντων οπλισμών με ελαφρά κτυπήματα (σφυράκι ή ματσακόνι) και επιμελημένο τρίψιμο με συρματόβουρτσα μηχανική τοποθετημένη σε τρυπάνι ή σβουράκι ή χεριού όταν οι επεμβάσεις είναι σε περιορισμένη κλίμακα. Αντιθέτως όταν οι επεμβάσεις είναι σε ευρεία  κλίμακα είναι απαραίτητη η χρήση της αμμοβολής.
  Ακολουθεί φύσημα με πεπιεσμένο αέρα και ελαφριά υδροβολή για τον καλό καθαρισμό της σκόνης και των υπολειμμάτων από τα ρινίσματα της αμμοβολής. 


  antoxi 4

   

  antoxi 5

  antoxi 6

  1.  

 5. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ,έως δύο(2) ωρών το πολύ πρέπει να γίνει επάλειψη των οπλισμών με αναστολέα διάβρωσης σε δύο στρώσεις, protezione ferro της εταιρείας SINTECNO τσιμεντοειδούς βάσης(κατά προτίμηση δύο συστατικών)ή αναλόγου της ίδιας εταιρείας ή της SIKA, συμβατό για την υποδοχή νέου κονιάματος.

   

  antoxi 6

 6. Εμφύτευση αναστολέων διάβρωσης αέριας φάσης –QED Chemicals Margel 580 Vpi σε αναλογία 1 τεμ/μ2. Οι αναστολείς αυτοί εφαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις διάβρωσης και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί σε περίπτωση που θέλουμε να προστατέψουμε στοιχεία με μεγάλες διαστάσεις π.χ. διαβρωμένα πέδιλα υποστυλωμάτων.
 7. Διαβροχή και αποκατάσταση θυλάκων ή φωλεών με εποξειδικά ρητινοκονιάματα της εταιρείας SIKA, sikamonotop 627,dynamic κλπ ή SINTECNO ΚΙΜΙΑ ή BS 39 και BS 38 κατά προτίμηση δύο συστατικών.

   

  antoxi 8

 8. Σε επιφάνειες όπου το πάχος ενσωμάτωσης του υλικού είναι αρκετά μικρότερο του 1εκ. είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί εποξειδικός στόκος P103 της SINTECNO ή SIKADUR 30 της SIKA.
 9. Tελικό τρίψιμο της επιφανείας,επιπεδοποίηση ,άμβλυνση προεξοχών σε απόκλιση 2mm,όπου και όταν πρόκειται να γίνει εφαρμογή ανθρακονημάτων(υφασμάτων ή ελασμάτων).
 10. γενική εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης με επάλειψη όλων των επιφανειών πρόσβασης των στύλων,πλακών ,στηθαίων και δοκών δια υγρού αναστολέα διάβρωσης MuCis mia 200 της SINTECNO ή FerroGard 903+ της SIKA σε τρείς στρώσεις.
 11. Πλύσιμο με υδροβολή της επιφανείας εφαρμογής του αναστολέα τα επόμενα ένα ή δύο εικοσιτετράωρα.
 12. Οι επιφάνειες μπορούν να παραμείνουν ως έχουν και μετά από την κατάλληλη απαιτούμενη προετοιμασία χρωματισμών (τριψίματα,στοκαρίσματα,αστάρι)βάφονται με ακρυλικά Χρώματα της Ελληνικής Βιομηχανίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον το επιθυμεί κάποιος γίνεται εφαρμογή εξειδικευμένων χρωμάτων ,όπως π.χ. το Sika Color 670W με αστάρι 500.

   

  antoxi 9

  antoxi 9

  antoxi 9

  antoxi 9

 13. Εάν επιθυμεί κάποιος να καλύψει τις επισκευασμένες επιφάνειες σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον π.χ. παραθαλάσσιες κατασκευές ή για λόγους περαιτέρω προστασίας εφ’ όσον πραγματοποιηθεί δομητική ενίσχυση με ανθρακοϋφάσματα ή ανθρακοελάσματα πραγματοποιείται επικάλυψη με ρητινοκονίαμα με επιλογή του SIKAMONOTOP 621 Evolution ή του ΒS38 της SINTECNO ή ανάλογο αυτών άλλων εταιρειών αναλόγως με τη διαθεσιμότητα.
 14. Χρωματισμός με κατάλληλα χρώματα προστασίας της SIKA. Προτεινόμενο για την εφαρμογή SIKA COLOR 670W με αστάρι 500W.

 

Για την ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ
Ταϊγανίδης Χαράλαμπος
Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

Η εταιρεία το 2004 μεταφέρθηκε από το Χαλάνδρι στην Αθήνα και στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της σε κτίριο καινούργιο (κατασκευή 2003-2004) που βρίσκεται επί της οδού Αριστείδου Οικονόμου 11 -ΤΚ 104.45 στην Αθήνα κοντά στον Ηλεκτρικό Σταθμό Κάτω Πατησίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι σύγχρονα ,λειτουργικά και πλήρως εξοπλισμένα.

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας στεγάζεται:

 

1. Στην ιδιόκτητη αποθήκη που είναι στο υπόγειο του νέου κτιρίου γραφείων και

2. Στην ενοικιαζόμενη από τη σύστασή της αποθήκη που βρίσκεται στην Ν. Φιλαδέλφεια.

 

Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη και κατασκευή Oικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Δημοσίου Τομέα που ο προϋπολογισμός τους φτάνει το 1.500.000Ευρώ για την κατηγορία των οικοδομικών έργων, έχει εργοληπτικό πτυχίο με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π 15067 και ανήκει στη 2η τάξη των οικοδομικών.

etaireia1

 


 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 371.700 Ευρώ.

Η εταιρεία στη εικοσιπεντάχρονη παρουσία της στο χώρο των κατασκευών έχει εκτελέσει σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά Εργα και τα πάγια στοιχεία της σε κτίρια ,μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό είναι αξιοσημείωτα.


Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία του έμψυχου δυναμικού της και ιδιαίτερα του ιδρυτή της Χαράλαμπου Ταϊγανίδη διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού δραστηριοποιήθηκε έντονα στον τομέα της επισκευής, αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων.


Τα κτίρια στα οποία έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία μέχρι σήμερα αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα « ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ».
Τα κτίρια ειδικότερα που αφορούν την ενίσχυση και αποκατάσταση είναι πολλά και σημαντικά και είναι παλαιότερα ή και νεότερα τα οποία υπέστησαν βλάβες από τη φθορά του χρόνου , το σεισμό, τη φωτιά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.


Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών η εταιρεία μας αξιοποιεί κυρίως το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της ,τα πολύ αξιόπιστα και πιστοποιημένα δομικά υλικά καθώς και όλες τις απλές ή και εξειδικευμένες σύγχρονες τεχνικές μεθόδους.

 

 

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται σήμερα από τους εξής:

 

1. Ταϊγανίδης Π. Χαράλαμπος ,Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος

2. Ταϊγανίδου Χ. Φανή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Ταϊγανίδου Χ. Κυριακή ,μέλος Δ.Σ.

4. Καπετάνος Α. Χρυσόστομος ,μέλος Δ.Σ.

 

etaireia2

 

Η τεχνική στελέχωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

 

1. Ταϊγανίδης Χαράλαμπος, διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός από το 1983 ως Τεχνικός Δ/ντής με αρμοδιότητα το τμήμα προσφορών, τη διεύθυνση, επίβλεψη, οργάνωση ,αλλά και επί τόπου εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Πριν από τη σύσταση της ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε διετέλεσε για χρόνια εργοταξιάρχης και τεχνικός δντής σε ιδιωτικές ανώνυμες τεχνικές εταιρείες εκτελώντας έργα τα οποία αναλάμβαναν από το Δημόσιο ,αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα. Για πολλά χρόνια διετέλεσε
τεχνικό στέλεχος των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις οποίες εργάστηκε. 

2. Σιάνος Αλκης εργοδηγός ειδικών έργων 

 

Η λοιπή τεχνική στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης αποτελείται από τους εξής
μόνιμους συνεργάτες:


α) Δέκα (10) απασχολούμενοι εργατοτεχνίτες εξειδικευμένοι (Χειριστές Gunite,

χειριστές τσιμεντενέσεων,σιδεράδες,συγκολλητές μεταλλικών κατασκευών κλπ).

β) Αμεσοι -εξειδικευμένοι μόνιμοι συνεργάτες

 

Η εργοληπτική επιχείρηση υποστηρίζεται σε άλλους τομείς από τους εξής συνεργάτες:

 

Γιαννοπούλου Λαμπρινή, Λογίστρια ,μόνιμη υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη και την ευθύνη του λογιστηρίου.
Καπετάνος Χρυσόστομος ,Οικονομολόγος απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου- Σύμβουλος Λογιστικών και Φοροτεχνικών θεμάτων της εταιρείας καθώς και υπεύθυνος της σύνταξης του Ισολογισμού της εταιρείας.
Ζιάκα Αναστασία ,Δικηγόρος ,Νομική υποστήριξη.

  

Τις εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς,καθώς και για την καλή εκτέλεση των έργων κλπ.,τις εκδίδουν για λογαριασμό της , το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και οι Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

Τέλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.)
με αριθμό μητρώου 3486 και
μέλος του Ε.Β.Ε.Α με αριθμό μητρώου 169117 .
Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.  002851401000.