Οπλισμοί μανδυών

Είναι οι οπλισμοί οι οποίοι προσαρμόζονται σε υφιστάμενα στοιχεία τοιχοδομών ή οπλισμένου σκυροδέματος. Είναι συνήθως ηλεκτροσυγκολλούμενοι και έχουν ιδιαιτερότητα στον τρόπο εφαρμογής λόγω των υφισταμένων στοιχείων τα οποία δυσκολεύουν την ανεμπόδιστη εφαρμογή.


Ακολουθούν πλήρως τον κανονισμό του οπλισμένου σκυροδέματος ο οποίος εφαρμόζεται για τις συμβατικές κατασκευές των οπλισμών ,αλλά απαιτούν ιδιαίτερη ευρηματικότητα ,ικανότητα και εμπειρία του Μηχανικού ,αλλά και του τεχνίτη εφαρμογής λόγω των πολλαπλών δυσκολιών τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά την κατασκευή.