Ανθρακοελάσματα

Εφαρμογή ειδικών ελασμάτων από ίνες άνθρακα με τη μορφή λάμας διαφόρων πλατών και παχών για την ενίσχυση πλακών, δοκών ή υποστυλωμάτων με χρήση εποξειδικής πάστας αφού προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας εφαρμογής.