Αρμολογήματα

Είναι η εργασία της διάνοιξης και του επιμελημένου καθαρισμού των αρμών των λιθοδομών και η πλήρωση σε μία ή περισσότερες στρώσεις με κονιάματα ειδικών συνθέσεων έτοιμα ή παρασκευαζόμενα επί τόπου ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης.
Η εργασία αυτή εκτός από τη μεγάλη βελτίωση της συμπεριφοράς των λιθοδομών σε πρόσθετες καταπονήσεις ,μπορεί εφ' όσον πραγματοποιηθεί με επιμέλεια να προσδώσει και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία στο κτίριο αναβαθμίζοντας το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.