Αμμοβολή-Αντιδιαβρωτική προστασία

Η εργασία αυτή πραγματοποιείται με ειδικό συγκρότημα(αμμοβολή-αεροσυμπιεστής) με ειδική μεταλλική άμμο και συμβάλλει αποφασιστικά στον καθαρισμό των υφιστάμενων αποκαλυφθέντων οπλισμών οι οποίοι έχουν υποστεί διάβρωση λόγω των δυσμενών συνθηκών οι οποίες επέδρασαν στην κατασκευή.


Μετά τον εκτενή καθαρισμό του αποκαλυφθέντος οπλισμού ακολουθεί φύσημα με πεπιεσμένο αέρα για την απομάκρυνση και του τελευταίου ίχνους της μεταλλικής άμμου αλλά και των υπολειμμάτων της σκουριάς.
Τέλος με πινέλα γίνεται σε μία ή δύο στρώσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας με κατάλληλα υλικά ενός ή δύο συστατικών για την προστασία των οπλισμών, αλλά και την παθητική προστασία από φαινόμενα περαιτέρω διάβρωσης.