Αιχμή του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας αποτελεί η επισκευή, αποκατάσταση και ενίσχυση κτιρίων.

Στον τομέα αυτό η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά σε χρόνο για την κατάρτιση και εξειδίκευση του επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού της καθώς και οικονομικά ώστε να αποκτήσει όλο το σύγχρονο μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που χρειάζεται για την εκπόνηση και υλοποίηση των έργων που τις ανατίθενται

Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ έχει εκτελέσει πλήθος ειδικών έργων τα οποία αφορούν την επισκευή-ενίσχυση και αποκατάσταση κτιρίων και πολλά απο αυτά είναι γνωστά και σημαντικά κτίρια όσον αφορά την ιστορική  αξία και τη διαχρονικότητά τους.

Τα έργα αυτά λέγονται ειδικά λόγω κυρίως των ιδιαιτεροτήτων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί για την υλοποίηση των μελετών οι οποίες έχουν εκπονηθεί σε υφιστάμενα κτίρια. Δεν φτάνει μόνη η γνώση των τεχνικών μεθόδων οι οποίες ακολουθούνται συνήθως και λίγο - πολύ είναι γνωστές και συνηθισμένες πιά στον ευρύτερο τεχνικό κόσμο, είτε είναι Μηχανικοί είτε τεχνίτες εφαρμογής.

Αυτό που απαιτούν τα τεχνικά έργα αυτής της κατηγορίας είναι η εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε περίπτωση κτιρίων με ετοιμορροπία.Επίσης η άμεση αξιόπιστη πρόταση και τροποποίηση των μελετών, διότι οι εκτιμήσεις σε πολλές περιπτώσεις διαψεύδονται όσο επιμελημένη και αν είναι μία μελέτη μιάς και το διευρευνητικό πεδίο κατά τη σύνταξη των μελετών είναι συνήθως περιορισμένο λόγω πολλών δυσμενών παραγόντων,αλλά και αξιοπιστίας των μεθόδων διερεύνησης.

Επί πλέον στα κτίρια τα οποία γίνονται παρεμβάσεις πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για να μην προκληθεί καμμία βλάβη σε στοιχεία τα οποία παραμένουν και να μη γίνει καμμία περαιτέρω βλάβη στο φορέα ο οποίος παραμένει και ενισχύεται ή αποκαθίσταται.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην αξιοπιστία και χρήση κάθε φορά των κατάλληλων μέσων και εργαλείων,αλλά και η χρησιμοποίηση των καλύτερων και προφανώς εγκεκριμμένων και πιστοποιημένων υλικών της αγοράς των οποίων η χρήση πρέπει να γίνεται με τη δέουσα προσοχή και τις οδηγίες των προμηθευτριών εταιρειών,τις οποίες θα πρέπει να συμβουλευόμαστε συνεχώς.

 

Απο μερικές σκέψεις τις οποίες παραθέτουμε πιό πάνω μπορεί κανείς εύκολα να βγάλει το συμπέρασμα ότι τα έργα δεν είναι ειδικά, αλλά ο τρόπος που πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίζει να είναι ο κατάλληλος.

Εμείς στην εταιρεία ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ Μηχανικοί και τεχνίτες αντιμετωπίζουμε το κάθε έργο με την απαιτούμενη προσοχή και το σεβασμό και σε συνδυασμό  με την εμπειρία, την αγάπη, την επιμελημένη τεχνική  και τα πλέον αξιόπιστα υλικά της αγοράς που διαθέτουμε για τα έργα αυτής της κατηγορίας πιστεύουμε ότι πετυχαίνουμε το στόχο μας που είναι η αξιοπιστία και η πληρότητα στο τελικό  αποτελέσμα της ενίσχυσης και αποκατάστασης κάθε κτιρίου το οποίο αναλαμβάνουμε.

Η επιθυμία μας είναι όταν ολοκληρώνουμε ένα έργο να παραδίδουμε ένα έντεχνο,αξιόπιστο και ποιοτικό αποτέλεσμα και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίησή του Μελετητές,Επιβλέποντες Μηχανικοί, αλλά κυρίως ο Εργοδότης να είναι ευχαριστημένοι απο το αποτέλεσμα και τη συνεργασία μας,κάτι που μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει.