> ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το έργο αυτό εκτελέστηκε σε κοινοπραξία με την εταιρεία ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ και αναλήφθηκε με διαγωνισμό ως Δημόσιο έργο από τη Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Πειραιά το έτος 2007.


Το κτίριο είναι πέτρινο Διατηρητέο ,ιδιοκτησίας του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και οι εργασίες οι οποίες εκτελέσθηκαν αφορούσαν τις καθαιρέσεις,την πλήρη στατική ενίσχυση με τσιμεντενέσεις,οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα .Τέλος πραγματοποιήθηκε η πλήρης κατασκευή όλων των Αρχιτεκτονικών τελειωμάτων δηλαδή: H επανακατασκευή των στεγών ,πατωμάτων από σύνθετη ξυλεία,τραβηχτών επιχρισμάτων,ινοπλισμένων επιχρισμάτων δάπεδα ,χρωματισμοί.


Τη μελέτη πραγματοποίησε η μελετητική ομάδα των Μηχανικών του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. και την επίβλεψη η Δνση τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Πειραιά.
Από την πλευρά της κοινοπραξίας την ευθύνη εκτελέσεως των εργασιών είχαν οι Πολιτικοί Μηχανικοί Ταϊγανίδης Χαράλαμπος και Βαγδατλής Γαβριήλ καθώς και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γιαννακόπουλος Βασίλης.


Το έργο παρεδόθη έγκαιρα και έντεχνα για χρήση στο Κ.Ε.Θ.Ε.Α.