> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ.

To έργο ανατέθηκε στην εταιρεία μας από τους ιδιοκτήτες κ.κ. ΑΝΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΕΛΟΥΡΗ το έτος 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009.

 

Οι εργασίες που μας ανατέθηκαν αφορούσαν την κοπή και καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων,την καθαίρεση τοιχοδομών και δαπέδων στο υφιστάμενο κτίριο.Η στατική ενίσχυση που μας ανατέθηκε περιελάμβανε την ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης και την προσθήκη νέας θεμελίωσης(συνδετήριοι δοκοί και νέα θεμέλια των νέων τοιχείων),την προσθήκη νέων τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα και την κατασκευή νέου ανελκυστήρα από τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος.Επίσης την ενίσχυση των υφισταμένων στύλων,δοκών και πλακών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.Συγκόλληση ρωγμών πλακών με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης.Τέλος την κατασκευή νέου ορόφου με οπλισμένο σκυρόδεμα.


Η μελέτη των στατικών πραγματοποιήθηκε από τον κο Χρ..Δρακόπουλο Πολιτικό Μηχανικό και τη γενική επίβλεψη των εργασιών είχε ο κος Δ.Φελούρης Αρχιτέκτων.


Την ευθύνη για την επίβλεψη ,οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών για λογαριασμό της εταιρείας μας είχε ο κος Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός.