> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 39 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ EXPRESS).

Οι εργασίες που μας ανατέθηκαν στο εν λόγω κτίριο αφορούσαν την αποκατάσταση και ενίσχυσή του είναι οι εξής:

 

  • Πλήρης ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης με αύξηση της μάζας των πεδίλων και προσθήκη νέων συνδετηρίων δοκών,με παράλληλη κατασκευή νέων θεμελίων στα οποία εδράζονται τα νέα τοιχώματα τα οποία προστέθηκαν για τη βελτίωση της αντισεισμικής ικανότητας του κτιρίου.
  • Ενίσχυση των στύλων με οπλισμούς ,βλήτρα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,
  • Ενίσχυση των ορισμένων δοκών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,αλλά και άλλων δοκών με ανθρακοελάσματα και ανθρακοϋφάσματα.
  • Ενίσχυση πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
  • Αποκατάσταση των διατομών σκυροδέματος με μη συρρικνούμενα ινοπλισμένα κονιάματα.


Το κτίριο αυτό στέγασε επί πολλά έτη τις δραστηριότητες της οικονομικής εφημερίδας EXPRESS και αργότερα περιήλθε στην ιδιοκτησία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Η εταιρεία ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. , η οποία είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου μας ανέθεσε το έργο το έτος 2009 και το ίδιο έτος παρεδόθη εμπρόθεσμα και έντεχνα.

 

Την επίβλεψη του έργου είχαν οι Μηχανικοί του ομίλου.
Τη μελέτη και επίβλεψη των στατικών ενισχύσεων είχε η μελετητική εταιρεία Γ.ΛΑΜΠΡΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Την επίβλεψη και οργάνωση του έργου από την εταιρεία μας είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Γ. Τσαξιρλή πολιτικό Μηχανικό.