> ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

Το έργο αυτό ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό στην εταιρεία ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.

 

Η εταιρεία ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ μας ανέθεσε το έτος 2009 τις παρακάτω εργασίες:

 

  • Καθαιρέσεις επιχρισμάτων ,αρμολογήματα και και καθαιρέσεις πρόσθετων κατασκευών.
  • Ομογενοποίηση του συνόλου των φερουσών τοιχοποιϊών από λιθοδομή με τσιμεντενέματα.
  • Στεγανοποιήσεις με υλικά τσιμεντοειδούς βάσης της THORO.
  • Κατασκευή μεγάλης αποστραγγιστικής τάφρου και φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με εμβάπτιση αντλιών στα ανάντη του κτιρίου.Το έργο αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί απάλλαξε τα υπόγεια από το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα των νερών και υγρασιών που καθιστούσαν τους πολύτιμους χώρους των υπογείων αναξιοποίητους.
  • Ινοπλισμένα τσιμεντοκονιάματα σε όλες τις επιφάνειες εσωτερικά του κτιρίου.
  • Επανατοποθέτηση των προσεκτικά αποξηλωμένων τσιμεντοπλακιδίων των δαπέδων
  • Εκσυγχρονισμός και κατασκευή νέων συγκροτημάτων WC.
  • Ξύλινα εσωτερικά κουφώματα ταμπλαδωτά πιστά αντίγραφα των παλιών τα οποία ήσαν κατεστραμμένα,
  • Ψευδοροφές,χρωματισμοί κλπ

 

Το έργο περατώθηκε και παραδόθηκε εμπρόθεσμα στις αρχές του 2010.
Τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών είχε η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών.