> ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.

Το έργο αναλήφθηκε ως Δημόσιο έργο με διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών το έτος 1998. Οι εργασίες οι οποίες ανατέθηκαν με την εν λόγω σύμβαση και εκτελέσθηκαν από την εταιρεία μας περιελάμβαναν:

 

  • Την πλήρη καθαίρεση των υφισταμένων κεραμοσκεπών οι οποίες κατεστράφησαν από την πολυετή έκθεση καθώς και όλων των υποβάσεών τους σε κτίρια επιφανείας 5.000 τετραγωνικών μέτρων.
  • Κατασκευή νέων στεγανών ινοπλισμένων τσιμεντοκονιών
  • Επικάλυψη όλων των στεγών με νέα Βυζαντινά κεραμίδια
  • Στεγανοποίηση όλων των βατών δωμάτων με διπλά ασφαλτόπανα της εταιρείας ΕΣΧΑ
  • Πλήρης ανακατασκευή των σαθρών ,ημιαποκολημμένων τσιμεντοκονιών και λουκιών των ανεστραμμένων στηθαίων.
  • Πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών του περιστυλίου με κατασκευή και συμπλήρωση των τραβηχτών γείσων και κορνιζωμάτων
  • Πλήρης ανακατασκευή ,ενίσχυση και στεγανοποίηση της ιστορικής δεξαμενής του Ζαππείου Μεγάρου.

 

Η μελέτη συντάχθηκε από το τμήμα μελετών της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και η επίβλεψη πραγματοποιήθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.


Από την εταιρεία μας την ευθύνη και επίβλεψη των εργασιών είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Κ.Παυλόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό.

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εργασιών εκτελέστηκε έντεχνα και τηρώντας απολύτως τις ποιοτικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της μελέτης το καλοκαίρι του 1998 στο ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των 90 ημερών.