> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ.

Κατά την εκσκαφή για την ανέγερση της οφθαλμολογικής κλινικής Αθηνών το έτος 2010 παρουσιάστηκε η ανάγκη της ενίσχυσης των κατακορύφων πρανών της εκσκαφής προκειμένου να γίνει η προσωρινή αντιστήριξή τους μέχρι την ολοκλήρωση των σκυροδετήσεων των υπογείων.


Το έργο αυτό μας ανατέθηκε από την εταιρεία P&C DEVELOPMENT S.A.
H ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα με κατάλληλα αγκύρια.
Τη μελέτη και επίβλεψη του έργου είχε ο κος Χρ. Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός.