> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑ.Ρ.ΣΑ.ΝΤ

Στα παρακάτω κτίρια πραγματοποιήθηκε ενίσχυση με τη μέθοδο της προσθήκης μεταλλικών τοιχωμάτων εξωτερικά και σε παράθεση με το κτίριο τα οποία συνδέονται με κατάλληλους κοχλίες διαμπερώς στις θέσεις των δοκών.Τα μεταλλικά τοιχώματα συνδέονται στη βάση τους με κατάλληλα αγκύρια με νέα ισχυρά πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παράλληλα ενισχύονται οι δοκοί συνδεόμενοι με το σύστημα με κατάλληλα μεταλλικά ελάσματα ,αλλά και με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα όπου απαιτείται από τη μελέτη.


Α. Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Σοφοκλέους στη Α. Βούλα,το έτος 2008
Β. Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Τρίτωνος στο Π.Φάληρο,το έτος 2008-2009.
Γ. Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Αγκύλης στο Ν.Κόσμο,το έτος 2010.

 

Σε όλα τα παραπάνω κτίρια τη μελέτη και επίβλεψη είχε η εταιρεία Μελετών Ι. Μαρνέρης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε.

Την επίβλεψη και οργάνωση από την εταιρεία μας είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός με βοηθούς τους Τσαξιρλή Γιώργο πολιτικό Μηχανικό και Ταϊγανίδη Παναγιώτη Μηχανικό Δομικών Εργων.