> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑ ΑΡΣΑΚΕΙΑ ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΑΛΗΣ .

Το έργο της ενίσχυσης υφιστάμενου κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας για τη μετατροπή του σε Νηπιαγωγείο μας ανατέθηκε μετά από διαγωνισμό από τη Φιλεκπαιδευτική εταιρεία το έτος 2011.


Η ενίσχυση περιελάμβανε : 

  • Αποκατάσταση όλων των υποστυλωμάτων τοίχων και οροφών με μη συρρικνούμενα επισκευαστικά κονιάματα.
  • Aδιατάρακτη κοπή σκυροδεμάτων και ενισχύσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα για τη διαμόρφωση νέων              ανοιγμάτων.
  • Προσθήκη νέων τοιχωμάτων και εμφατνωματικών πλακών.
  • Νέα σκυροδέματα τοιχωμάτων ,ραμπών, κλπ
  • Ενίσχυση κόμβων υποστυλωμάτων-δοκών με ανθρακοϋφάσματα.
  • Αμμοβολές και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών υφισταμένων στοιχείων Φ.Ο. που αποκαλύφθηκαν. 

Τη μελέτη και επίβλεψη των εργασιών ενισχύσεως είχε η μελετητική εταιρεία Ι. Μαρνέρης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε
Την επίβλεψη των εργασιών από την εταιρεία μας είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Ταϊγανίδη Παναγιώτη Μηχανικό Δομικών έργων.