> ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ.

Το έργο αναλήφθηκε ως Δημόσιο έργο με διαγωνισμό του Δήμου Παπάγου το έτος 1998. Οι εργασίες οι οποίες ανατέθηκαν με την εν λόγω σύμβαση αφορούσαν την εκσκαφή ,ανέγερση και πλήρη περάτωση και παράδοση του Ιερού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κοιμητήριο Παπάγου επιφανείας 200 τετραγωνικών μέτρων περίπου.


Το έργο το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην κατασκευή κυρίως των νέων σκυροδεμάτων (τόξα θυρών παραθύρων,θόλοι,κόγχες ,τρούλλος κλπ),αλλά και των σύνθετων επενδύσεων τόξων,γείσων με διακοσμητικά τούβλα και μαρμάρινα δάπεδα και άλλα στοιχεία των δίλοβων και τρίλοβων παραθύρων,του κωδωνοστασίου κλπ,ολοκληρώθηκε εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος με επιτυχία το έτος 2000 και παρεδόθη για χρήση στο Δήμο Παπάγου μετά την πραγματοποίηση των θυρανοιξίων που πραγματοποιήθηκαν από τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο επί Δημαρχίας Β.Ξύδη.

 

Τη μελέτη πραγματοποίησε ο Αρχιτέκτων Νίκος Νασόπουλος.


Την επίβλεψη είχε η τεχνική Υπηρεσία του Δ. Παπάγου συνεπικουρούμενη από τον κο Νασόπουλο.
Από την εταιρεία μας την ευθύνη ,οργάνωση,επιστασία του σύνθετου αυτού έργου είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Δ.Σκορδούλη επίσης πολιτικό Μηχανικό.