Η σύμβαση υπεργολαβίας μας ανατέθηκε από την εταιρεία ΑΞΩΝ ΑΕ το έτος 2003 και περιελάμβανε την καθολική καθαίρεση όλων των υφισταμένων τοιχοδομών σε δύο(2) κτίρια μήκους 90 μέτρων το καθένα και εν συνεχεία την πλήρη ενίσχυση όλων των φερόντων στοιχείων με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ,την συγκόλληση των ρωγμών με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης καθώς και την ενίσχυση ορισμένων φερόντων στοιχείων με ανθρακοϋφάσματα. Επίσης περιελάμβανε την κατασκευή δεκάδων εξωστών με οπλισμένο σκυρόδεμα στη Νότια όψη του κτιρίου.


Τα κτίρια ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα και με απόλυτη επιτυχία.


Τη μελέτη και επίβλεψη είχε ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή των ολυμπιακών έργων της Αθήνας και τα έργα είχαν επίσης την τακτική επίβλεψη και παρακολούθηση του καθηγητή Καρύδη.