Το έργο αυτό ανατέθηκε στην εταιρεία μας το έτος 2002 από τον ιδιοκτήτη του κο Γ. Κασιδόπουλο και αφορούσε την πλήρη ενίσχυση του κτιρίου με προσθήκη έγχυτων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος,την ενίσχυση των κατακόρυφων υφισταμένων στοιχείων (υποστυλώματα,τοιχεία) με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.


Επίσης πραγματοποιήθηκε συγκόλληση των ρωγμών με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης και ενισχύθηκαν δοκοί και υποστυλώματα με χρήση ανθρακοελασμάτων και ανθρακοϋφασμάτων.

 

Η μελέτη και η επίβλεψη του έργου πραγματοποιήθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό κο Γ. Διάκο.
Την επίβλεψη και οργάνωση από την εταιρεία μας πραγματοποίησε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός.