> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ(ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ Β.ΟΛΓΑΣ.

Το έργο αυτό μας ανατέθηκε το έτος 2002 και ολοκληρώθηκε το 2003 ως υπεργολαβία από την Κοινοπραξία των εταιρειών ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. η οποία ήταν ανάδοχος του έργου.


Οι εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν περιελάμβαναν :ενίσχυση στύλων και τοιχωμάτων με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, αρμολόγημα λιθοδομών και πραγματοποίηση τσιμεντενέσεων,συγκόλληση ρωγμών οπλισμένων σκυροδεμάτων με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης,ενίσχυση άλλων φερόντων στοιχείων με ανθρακοϋφάσματα και κατασκευή ελκυστήρων και αγκυρίων για την περίδεση των φερόντων στοιχείων των λιθοδομών και τοξωτών στοιχείων οπλισμένων σκυροδεμάτων.


Τις εργασίες επέβλεψε η ειδική Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή των Ολυμπιακών έργων και είχαν επίσης την καθημερινή παρακολούθηση και επίβλεψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Από την εταιρεία μας τις εργασίες επέβλεψε και οργάνωσε Ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος Πολιτικός Μηχανικός.