Το κτίριο αυτό βρίσκεται στην «καρδιά» του Πειραιά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου σε μερικές εκατοντάδες μέτρα από το Δημοτικό Θέατρο και είναι ιδιοκτησίας του Ταμείου Λιμενεργατών Πειραιά.


Το έργο αυτό το αναλάβαμε μαζί το έτος 2004 με την εταιρεία ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ ως αναγνωρισμένη υπεργολαβία από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά και εκτελέστηκε ως Δημόσιο έργο.


Οι εργασίες οι οποίες μας ανατέθηκαν αφορούσαν την πλήρη στατική ενίσχυση του κτιρίου καθώς επίσης και την εν συνεχεία κατασκευή και ολοκλήρωση όλων των αρχιτεκτονικών εργασιών ώστε να παραδοθεί στον κύριο του έργου έτοιμο για άμεση χρήση. Το έργο ολοκληρώθηκε έντεχνα και παραδόθηκε εμπρόθεσμα το έτος 2005.


Οι στατικές ενισχύσεις του κτιρίου περιελάμβαναν την ενίσχυση της υπάρχουσας θεμελίωσης και την κατασκευή νέων συνδετηρίων δοκών,την κατασκευή νέων έγχυτων σκυροδεμάτων σε παράθεση των υφιστάμενων λιθοδομών καθώς και αύξηση της διατομή των υπαρχόντων στύλων με μανδύες οπλισμένου εκτοξευομένου σκυροδέματος. Κατασκευή νέου κλιμακοστασίου, φρεατίων και τοιχωμάτων νέων ανελκυστήρων και τέλος προσθήκη δύο νέων ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα.


Λόγω της θέσης του κτιρίου οι δυσκολίες ήσαν πολύ μεγάλες ,αλλά ξεπεράστηκαν με μεθοδικότητα χάρη στην εμπειρία και τη γνώση διαχείρισης αυτής της μορφής των έργων.


Η επίβλεψη του έργου πραγματοποιήθηκε από τη Δνση τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Πειραιά.
Από την πλευρά μας εργάστηκαν για την επίβλεψη και οργάνωση του έργου οι:

 

  • Tαϊγανίδης Χαράλαμπος ,πολιτικός Μηχανικός
  • Βαγδατλής Γαβριήλ ,πολιτικός Μηχανικός και
  • Κόφφα Στεφανία ,πολιτικός Μηχανικός.