> ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ « HONDOS CENTER» ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3-5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Το κτίριο αυτό είναι επταόροφο με ισόγεια στοά και υπόγειο.Bρίσκεται στην οδό Ιπποκράτους στο κέντρο της Αθήνας και μας ανατέθηκε το 2005 από την εταιρεία Γ.ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.. Το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε την ενίσχυση όλων των υποστυλωμάτων με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,την ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης και την κατασκευή πρόσθετων συνδετηρίων δοκών,την κοπή και διάνοιξη ανοιγμάτων σε υφιστάμενες πλάκες για την τοποθέτηση των κυλιόμενων κλιμάκων,την ενίσχυση του περιγράμματος των οπών καθώς και την προσθήκη νέων δοκών και πλακών για τη διαμόρφωση και τροποποίηση των νέων ανοιγμάτων.Οι εργασίες εκτελέστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες λόγω της ιδιαιτερότητας της θέσης του κτιρίου ,της λειτουργίας των καταστημάτων της στοάς,τις παρακείμενες στάσεις των τρόλλεϋ και λεωφορείων .Ολα αυτά τα σημαντικά θέματα τα οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τα επιλύσαμε πλήρως και με απόλυτη συνεργασία ολοκληρώσαμε με επιτυχία την ενίσχυση του πολυορόφου κτιρίου
(7+2=9 όροφοι) εμπρόθεσμα και έντεχνα.

 

Τη μελέτη και επίβλεψη των στατικών είχε αναλάβει και εκπονήσει η μελετητική εταιρεία Ι. Μαρνέρης και συνεργάτες ΕΠΕ.


Την επίβλεψη και οργάνωση του έργου από την εταιρεία μας είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος συνεπικουρούμενος από βοηθό εργοταξίου.