> ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ACROPOLE PALACE ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 51 & ΑΒΕΡΩΦ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πρόκειται για το πολυώροφο Διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Πατησίων και Αβέρωφ στην Αθήνα.Το κτίριο είναι έργο του διάσημου Αρχιτέκτονα Σωτήρη Μαγιάση ,κατασκευάστηκε τη διετία 1925-1927 και λειτούργησε ως ξενοδοχείο με την επωνυμία ACROPOLE  PALACE.Το κτίριο σήμερα είναι ιδιοκτησίας του Υπουργείου  Πολιτισμού το οποίο προβαίνει και στην Ενίσχυση και Αποκατάστασή του.

  Το έργο μετά απο διαγωνισμό ως Δημόσιο έργο ανετέθη στην εταιρεία ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. ,η οποία ανέθεσε εν συνεχεία στην εταιρεία μας την υπεργολαβία η οποία αφορούσε την προμήθεια και πλήρη κατασκευή των μανδυών απο οπλισμό σε όλα τα υφιστάμενα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (στύλοι,δοκοί και πλάκες) σε όλους τους ορόφους του κτιρίου.Επίσης περιελάμβανε όλες τις συνδέσεις του νέου οπλισμού με τα υφιστάμενα στοιχεία του Φ.Ο δηλαδή το σύνολο των διατμητικών βλήτρων και αγκυρώσεων .Τέλος ανετέθη η προμήθεια,κοπή,διαμόρφωση,διάτρηση και επικόλληση με χρήση εποξειδικών ρητινών όλων των μεταλλικών ελασμάτων ενίσχυσης του άνω πέλματος των δοκών ολόκληρου του κτιρίου καθώς και η αγκύρωση αυτών με χημικά αγκύρια.  

   Την ευθύνη,οργάνωση και διεκπεραίωση  των εργασιών απο την πλευρά της εταιρείας μας είχε ο Ταϊγανίδης Χαράλαμπος

πολιτικός Μηχανικός με βοηθό τον Ταϊγανίδη Παναγιώτη Μηχανικό Δομικών Εργων.

   Η έναρξη των εργασιών πραγματοποιήθηκε στις 15.12.2013 και το πέρας αυτών στις 15.05.2014.