> ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Αντισεισμική ενίσχυση του κτιρίου που στεγάζεται το  Super Market  AB Βασιλόπουλος επί της Λ.Κηφισίας 326 στη Ν. Ερυθραία Αττικής.Στο εν λόγω κτίριο προστέθηκαν σε τρείς θέσεις τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος διαστάσεων 

περίπου 7,50 μέτρων επί ολόκληρο το ύψος περίπου 16μέτρα.

Δηλαδή θεμελιώθηκαν στην υφιστάμενη θεμελίωση απο Β' υπόγειο και τερματίστηκαν στην οροφή του Α' ορόφου.

Τα Νέα τοιχώματα είναι εμφατνωματικά μεταξύ των υποστυλωμάτων και δοκών και συνδέθηκαν με πυκνά βλήτρα Φ16 περιμετρικά.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν όλες οι καθαιρέσεις με μεγάλη προσοχή,υποστυλώθηκαν κατάλληλα προσωρινά τα φέροντα στοιχεία που ήσαν εμπλεκόμενα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό στη λειτουργία του καταστήματος.