> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενίσχυση πολυορόφου κτιρίου με υπόγεια Parking με ινοπλισμένα πολυμερή (ανθρακοϋφάσματα -ανθρακοελάσματα) διαφόρων τύπων.Εν συνεχεία προστασία των σύνθετων υλικών με ειδικό πυροεπίχρισμα πάχους 40mm για προστασία απο ενδεχόμενη φωτιά.Το κτίριο βρίσκεται επί της Βασ. Σοφίας 112 και η ενίσχυση προέκυψε λόγω της νέας χρήσης των 1ου ,2ου υπογείων καθώς και του ισογείου και ημιωρόφου σε νέο κατάστημα Leroy Merlin.