> ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΧΥΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Θέση : Λεωφόρος Δημοκρατίας 143 στις Αχαρνές

Στο κτίριο αποθηκών και γραφείων πραγματοποιήθηκε μία κλασσική ,σχεδόν καθολική ενίσχυση των δοκών ,στύλων και τοιχωμάτων με μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος. Επίσης ενισχύθηκε η υφιστάμενη θεμελίωση με προσθήκη ΣΔ και αύξηση της μάζας των υφισταμένων πεδίλων με έγχυτο σκυρόδεμα. Ακόμη προστέθηκε νέος μεταλλικός κλωβός για τη λειτουργία νέου ανελκυστήρα με κατασκευή νέας θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα. Των εργασιών ενισχύσεως και αποκατάστασης προηγήθηκαν γενικευμένες καθαιρέσεις και ενδεικτικές κοπές σκυροδεμάτων για την εξυπηρέτηση των νέων χρήσεων. Τέλος πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις στις θέσεις διανοίξεων οπών στον υφιστάμενο φορέα.