Εκτελεσμένα έργα


1. Αποκατάσταση και ενίσχυση

 Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΕΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

1

 

 

Στεγάνωση δώματος & από-κατάσταση δεξαμενής και περιστυλίου Ζαππείου Μεγάρου

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

1998

Διατηρητέο Μνημείο.

Κατασκευή θερμοϋγρομονώσεων.

Αντικατάσταση στεγών σε έκταση 5.000μ2 Περίπου.Αποκατάσταση όψεων Περιστυλίου,αποτύπω-

ση οροφογραφιών.

2

Αποκατάσταση και μετατροπή της εισόδου πλατείας Κοραή

στο διατηρητέο κτίριο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1999

Διαμόρφωση εισόδου του διατηρητέου κτιρίου σε σύγχρονο χώρο υποδοχής του κοινού.Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

3

 

Αρση επικινδύνου εξώστη διατηρητέας οικίας στην Πλάκα

 

Ιδιώτης

1998

Ανοξείδωτοι οπλισμοί,αγκυρώσεις,ειδικά ρητινοκονιάματα.

4

 

Αντικατάσταση δαπέδου με βιομηχανικό με εποξειδικές στρώσεις των συνεργείων αυτοκινήτων και ιματισμού του ΙΚΑ Καλλιθέας

ΙΚΑ

Δνση Τεχνική

& Στέγασης

1998

Πλήρης και ολοκληρωμένη κατασκευή βιομηχανικού και εποξειδικού δαπέδου.

5

Αναπαλαίωση διατηρητέου

& πλήρης αποπεράτωση πολυώροφου κτιρίου γραφείων & καταστημάτων στην οδό Πανεπιστημίου & Κοραή (ως Υπεργολάβος για αποκατάσταση ρωγμών των υπογείων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

 

 1998

Συγκόλληση ρωγμών δαπέδων και πλακών με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης.

6

Επισκευή υποστυλωμάτων με ενέσεις εποξειδικών ρητινών στο κτίριο της AMSTEL στον Κηφισό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

1999

Αποκατάσταση βλαβέντων υποστυλωμάτων με μεταλλικά ελάσματα και εποξειδικές ρητίνες

7

Προετοιμασία και διαστρώσεις εποξειδικής βαφής στο 3 ο υπόγειο Parking του κεντρικού κτιρίου της Τράπεζας Πίστεως

ALPHA TΡΑΠΕΖΑ

1999

Προστασία δαπέδων με εποξειδικές ρητίνες

8

Ενίσχυση ισογείου και υπογείου τριώροφης κατοικίας στην Ιουλιανού -Μεταμόρφωση.

 

Ιδιώτης.

2000

Ενίσχυση ισογείου με μεταλλικά στοιχεία και υπογείου με RADIE και GUNITE

9

Αποκατάσταση και ενίσχυση διωρόφου κατοικίας στη Διδυμοτείχου στους Θρακομακεδόνες .

 

Ιδιώτης

2000

Τσιμεντοκονίες,αρμολογήματα ειδικής σύνθεσης,Gunite και αρχιτεκτονικά Τελειώματα.

10

Ενίσχυση Pilotis και υποστυλωμάτων διωρόφου κατοικίας στη Δiδυμοτείχου στους Θρακομακεδόνες.

 

 

Ιδιώτης

2000

Gunite,ενισχυμένοι

Τοίχοι και ειδικά επιχρίσματα

11

Ενέσεις εποξειδικών ρητινών σε Σχολεία του Ν.Κοσμου και Πετρούπολης

 

Ο.Σ.Κ

(Υπεργολαβία σε κοινοπραξίες)

1999

και

2000

Εποξειδικές ρητίνες και ελάσματα

12

Ενίσχυση PILOTIS πολυκατοικίας στην 25ης Μαρτίου στο Ν.Ηράκλειο

Ρούσος Δ.-Κουμουτσάρης Α

(ειδικοί διαχειρ.)

2000

Εγχυτοι μανδύες και ενίσχυση στύλων με Μ BAR

GALILEO και EMACO S88C

13

Αποκατάσταση πολυκατοικίας στην οδό Ε.Αντιστάσεως στη Ν. Χαλκηδόνα

Μανωλιάδης Δ.

(ειδικός διαχειριστής)

2000

Αποκατάσταση βλαβέντων τοίχων,

κλιμακοστασίου,

με ειδικά κονιάματα,οπλισμένα επιχρίσματα κλπ

14

 

Ανάταξη και ενίσχυση εξωστών 2ου και 3 ου ορόφων σε πολυκατοικία επί της οδού Μαραθώνος στα Βριλήσσια

Μπαξεβάνης Δ

(ειδικός διαχειρ.)

2000

Μεταλλική κατασκευή και ανάταξη με υδραυλικό γρύλλο και Περαιτέρω ενίσχυση με Gunite.

15

 

Επισκευή υποστυλωμάτων και δοκών με ενέσεις εποξειδικών ρητινών και ελάσματα στο κτίριο της CONNECTION AE.

CONNECTION AE

1999

Ενισχύσεις κόμβων

Υποστυλωμάτων –δοκών

16

Ενίσχυση ισογείου και υπογείου τριώροφης κατοικίας στην Αγ.Δημητρίου -Α.Βούλα.

 

Ιδιώτης.

2001

Ενίσχυση υποστυλωμάτων υπογείου και ισογείου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite)

17

Eνίσχυση πολυκατοικίας στη Ν.Πλαστήρα στη

Ν . Σμύρνη .

Χ.Ι.Καλογρίτσας ΑΕ

2001

Ενίσχυση πίσω όψης πολυκατοικίας(υποστυλώματα-δοκοί)με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

(GUNITE)

18

 

Ενίσχυση διώροφης κατοικίας στη Ρόδων-Εκάλη

ΟΛΒΟΣ ΑΕ

2001

Κοπή οπλισμένων σκυροδεμάτων,ενισχύ

Σεις πλακών,δοκών και υποστυλωμάτων.Ενίσχυση θεμελίων με έγχυτο σκυρόδεμα

19

 

Ενίσχυση τριώροφης κατοικίας στην Σωκράτους -Αχαρνές

Γιαννοπούλου Ε.

(ειδικός διαχειριστής)

2001-2002

Ενίσχυση υποστυλωμάτων ισογείου και Α’ορόφου και κλιμακοσταςίουμε εκτοξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite).

Ενίσχυση θεμελίων με έγχυτο σκυρόδεμα.

20

Eνίσχυση τριώροφης κατοικίας στη Σωκράτους -Αχαρνές

.

Δίελα Ελένη

2001-2002

Ενίσχυση υπογείου,ισογείου και Ορόφου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση της θεμελιώσεως με οπλισμένο έγχυτο σκυρόδεμα.

21

 

Ομογενοποίηση λιθοδομών με τσιμεντενέσεις στην Πεσματζόγλου 18-Αθήνα

(Πρώην ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ )

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

2001

Ενίσχυση λιθοδομών υπογείου με τσιμεντενέσεις.

22

Eνίσχυση τριώροφης κατοικίας στη Παν.Μυροβλήτισας –Αχαρνές

.

Μαργαρίτης Γ.

2000

Ενίσχυση ισογείου και Α’ορόφου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση της θεμελιώσεως με οπλισμένο έγχυτο σκυρόδεμα.

23

Eνίσχυση πολυκατοικίας στην οδό Παυσιλύπου-Κ. Κηφισιά.

.

Χρηστίδης Κων/νος(ειδικός διαχειριστής)

2000-

2001

Ενίσχυση υπογείου,ισογείου και Ορόφου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση της θεμελιώσεως με οπλισμένο έγχυτο σκυρόδεμα.

24

Eνίσχυση υπογείου κτιρίου Ι.Κ.Α Ασπροπύργου.

.

Ι.Κ.Α

2002

Ενίσχυση τοιχείων,υποστυλωμάτων και πλακών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα .Λοιπές οικοδομικές εργασίες.

25

 

Ενίσχυση διώροφης κατοικίας στην Κολοκοτρώνη-Αχαρνές

Δίελα Αικατερίνη

2002

Ενίσχυση υποστυλωμάτων ισογείου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα(Gunite).

Ενίσχυση θεμελίων με έγχυτο σκυρόδεμα.

26

Ενίσχυση κτιρίου γραφείων -καταστημάτων στο 16 ο χλμ της Ε.Ο.Αθηνών Λαμίας

Κασιδόπουλος Γεώργιος

2002

Ενίσχυση υποστυλωμάτων τοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,ρητινενέσεις,ανθρακοϋφάσματα υποστυλωμάτων.

27

Ενίσχυση κτιρίων Ολυμπιακών Αγώνων στις Αχαρνές 

ΑΞΩΝ ΑΕ

2003

Ενίσχυση υποστυλωμάτων τοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,ρητινενέσεις,ανθρακοϋφάσματα υποστυλωμάτων.

28

Ενίσχυση βοηθητικών Διατηρητέων κτιρίωνστο Παναθηναϊκό Στάδιο(Καλλιμάρμαρο) και κτιρίων Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου στη Β.Ολγας

Κ/Ξ

ΤΕΡΝΑ ΑΕ-

Θ.ΚΑΡΑΓΙΑΝ-ΝΗΣ ΑΕ

2003

Ενίσχυση υποστυλωμάτων τοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,ρητινενέσεις,ανθρακοϋφάσματα,ελκυστήρες,τσιμε-ντενέσεις.

29

Ενίσχυση κτιρίων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λαγονήσι Αττικής

ΑΑΓΗΣ ΑΕ

2004

Ενίσχυση υποστυλωμάτων τοιχείων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,

Ρητινενέσεις

30

Αποκατάσταση -Ενίσχυση Διαμόρφωση Διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Μπουμπουλίνας στον Πειραιά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ:

ΚΞΙΑ ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ-ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ

2004-2005

Ενίσχυση θεμελίωσης- υποστυλωμάτων –πλακών δοκών,νέα τοιχεία ,προσθήκη δύο(2) ορόφων και πλήρης κατασκευή του συνόλου των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών του έργου.

31

Ερευνητικές τομές στο φέροντα οργανισμό και πλήρης αποκατάσταση όλων των διατομών απο οπλισμένο σκυρόδεμα με EMACO S88 cστο εννιαόροφο κτίριο Ί.Κ.Α Πειραιώς 64 στην Αθήνα

ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ

2004

Αποκατάσταση υποστυλωμάτων –πλακών δοκών, τοιχείων με συγκολλητικά υλικά και θιξοτροπικά μη συρρικνούμενα. Υλικά της SINTECNO,MAC BETON και ISOMAT

32

Αποκατάσταση -Ενίσχυση

Υποστυλωμάτων Pilotis στην Μεσογείων στο Μαρούσι

 

Ιδιώτης

2004-2005

Ενίσχυση υποστυλωμάτων με ανθρακοϋφάσματα και ενισχυμένα εξοπλισμένα κονιάματα

33

Αποκατάσταση -Ενίσχυση

Τοίχου αντιστηρίξεως στην Ανδρέου Γεωργίου στο Πολύγωνο

 

Ιδιώτης

2005

Ενίσχυση τοιχείου αντιστηρίξεως με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ινοπλισμένα επιχρίσματα.

34

Αποκατάσταση -Ενίσχυση

Πολυορόφου κτιρίου

HONDOS CENTER στην οδό Ιπποκράτους 3-5 Αθήνα

Γ. ΧΟΝΤΟΣ ΑΕΕ

2005-2006

Ενίσχυση τοιχείων,υποστυλωμάτων πλακών,δοκών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και προσθήκη νέων πλακών δοκών απο οπλισμένο σκυρόδεμα-ενίσχυση θεμελίωσης στο εννιαόροφο κτίριο

35

Αποκατάσταση -Ενίσχυση

Υποστυλωμάτων,δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και προσθήκη νέων πλακών δοκών απο οπλισμένο σκυρόδεμα στο Παραδοσιακό κτίριο της ΧΕΝ στην οδό Αμερικής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

ΤΕΝ ΑΕ

2005-2006

Αποκατάσταση -Ενίσχυση

Υποστυλωμάτων,δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και προσθήκη νέων πλακών δοκών απο οπλισμένο σκυρόδεμα

36

Ενίσχυση όλων των καθ’ ύψος συναντήσεως των φερόντων απο λιθοδομή τοίχων με ανοξείδωτες προεντεταμένες ντίζες και τσιμεντενέματα στα Διατηρητέα κτίρια της Σχολής Εθνικής Άμυνας στην οδό Ευελπίδων

ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ

2005-2006

Ενίσχυση όλων των καθ’ ύψος συναντήσεως των φερόντων απο λιθοδομή τοίχων με ανοξείδωτες προεντεταμένες ντίζες και τσιμεντενέματα

37

Ενισχύσεις στο Διατηρητέο κτίριο της πρώην Λαϊκής Τράπεζας ιδιοκτησία της Α LPHA Τράπεζας επί των οδών Πανεπιστημίου 45 & Πεσματζόγλου 16 στην Αθήνα.

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

2006

Ενισχύσεις με τσιμεντενέματα,εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,οπλισμένα τσιμεντοκονιάματα και ρητινοκονιάματα

38

Ενίσχυση κατοικίας 4ου ορόφου(ρετιρέ) επιφανείας 400μ2 στην οδό Αραβαντινού περιοχή Προεδρικού Μεγάρου.

FIELDBASIL ΕΠΕ.

Διοίκηση έργου ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

2006

Ενίσχυση υποστυλωμάτων,δοκών με μεταλλικά ελάσματα,ρητινενέσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.Ενίοχυση πλακών με ανθρακοϋφάσματα.

39

Ενίσχυση κατοικίας 6.000 μ2

Στα νησάκια Λεγραινών Σουνίου(πρώην κτίριο Γουλανδρή).

63ο χλμ Αθηνών Σουνίου

DEFTAR LIMITED-

NONIVAR TRADING

2006-2007

Ενίσχυση υποστυλωμάτων,δοκώνπλακών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

40

Ενίσχυση κατοικίας στην Αθ.Διάκου στον Αγιο Δημήτριο.

 

Ιδιώτης

2007

Ενίσχυση υποστυλωμάτων,δοκώνπλακών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

41

Ενίσχυση και ολοκληρωμένη αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στην Διστόμου 68 &Ζέας

στον Πειραιά.

Εργοδότης ΚΕΘΕΑ

Φορέας Κατασκευής ΔΤΥΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Κατασκευή ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ-ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ

2007

Ενίσχυση τοιχοδομών με τσιμεντενέσεις ,οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ,στέγης και πλήρης και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική αποκατάσταση

42

Ενίσχυση και συρραφή όλων των διασταυρώσεων των λιθοδομών του Διατηρητέου κτιρίου του

Παλαιού Χημείου στην οδό Σόλωνος.στην Αθήνα

 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

2007

Ενίσχυση τοιχοδομών με προεκτεταμένο αγόρια με ανοξείδωτο σιδηροπλισμό

43

Ενίσχυση πλακών 7ου ορόφου με ανθρακοϋφάσματα στο κτίριο της CAPITAL SHIP MANAGEMENT CORP στο κτίριο επί της Ιάσωνος 3,στον Πειραιά

CAPITAL SHIP MANAGEMENT

2007

Ενίσχυση πλακών και δοκών με ανθρακοϋφάσματα

44

Ενίσχυση δοκών με ανθρακοελάσματα και ανθρακοϋφάσματα στην οροφή του υποκειμένου του υπαίθριου Parking υπογείου,στο κτίριο της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ στο Χαλάνδρι.

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ

Διαχείριση έργου:Γιάννης Μαλαμάκης,πολιτ.Μηχανικός

2007

Ενίσχυση δοκών οροφής υπογείου με ανθρακοϋφάσματα και ανθρακοελάσματα.

45

Ενίσχυση υπαρχόντων Διατηρητέων κτιρίων στη θέση Αγ.Στέφανος Μονεμβασιάς

ΝΟΣΤΟΣ ΑΕ

 

KISTERNA HOTEL MONEMBASIA

2007

Ομογενοποίηση τοιχοδομώνμε με τσιμεντενέσεις και συρραφή λιθοδομών με ανοξείδωτα τζινέτια.

46

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου με πυλωτή στην Σοφοκλέους στην Ανω Βούλα με τη μέθοδο

ΠΑΡΣΑΝΤ.

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ

2008

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα, Gunite και μεταλλικά δικτυώματα ειδικά συνδεδεμένα με το κτίριο.

47

Ενίσχυση ισογείου κτιρίου με υπόγειο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Αγιο Στέφανο

 

Ιδιώτης

2008

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα,Gunite σε δοκούς και υποστυλώματα

48

Ενίσχυση τριωρόφου κτιρίου με ισόγεια καταστήματα και προσθήκη ορόφου στηνοδό Μπιχάκη στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη.

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΦΕΛΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

μελέτη-επίβλεψη

Φελούρης Δημήτρης

2008-2009

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα,Gunite και προσθήκη νέου ορόφου απο οπλισμένο σκυρόδεμα.

49

Ενίσχυση τριωρόφου κτιρίου με υπόγειο στην οδό Ψυχάρη στην Πολιτεία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΛΙΔΩΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2008

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα,Gunite και ενσχύσεις δοκών και πλακών με ανθρακοελάσματα και ανθρακοϋφάσματα

50

Ενίσχυση κτιρίου για τη στέγαση του νέου Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Λ.Συγγρού και Φραντζή

στην Αθήνα.

(ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΙΞ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ

2008-2009

Ενίσχυση στύλων,

Δοκών και πλακών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,επικαλύψεις στύλων δοκών με ινοπλισμένα κονιάματα EMACO,επικολλητές λάμες με εποξειδικές ρητίνες,βλητρώσεις,

Αγκυρώσεις οπλισμών, ντιζών,Συγκολλήσεις ρωγμών σκυροδεμάτων,

Αμμοβολές διαβρωμένων οπλισμών κλπ

51

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου με ισόγειο στηνοδό Τρίτωνος στο Παλαιό Φάληρο με τη μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2008-2009

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα,Gunite και μεταλλικά δικτυώματα ειδικά συνδεδεμένα με το κτίριο.

52

Ενίσχυση τριωρόφου κτιρίου στη Λ. Αμαρουσίου –Χαλανδρίου39 στο Μαρούσι(πρώην κτίριο οικον.εφημ¨ EXPRESS).

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ

(ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ)

2009

Ενίσχυση θεμελίωσης και κατασκευή νέων τοιχωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση στύλων με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα( Gunite).

Ενίσχυση δοκών με ανθρακοελάσματα.

53

 

Ολοκλήρωση της ενίσχυσης και αποκατάστασης του Διατηρητέου κτιρίου του ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευση επί της Μαρασλή 4 στην Αθήνα..

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ

2009-2010

Ενίσχυση τοιχοποιϊών με τσιμεντενέσεις, αρμολογήματα ,ενισχυμένα τσιμεντοκονιάματα και πλήρης ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών εργασιών για την παράδοση του έργου.

54

 

Ενίσχυση πυλωτής τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ζαλοκώστα στο Χαλάνδρι.

 

ΒΑΣΙΛΑ-ΤΖΙΝΕΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

(ειδική διαχειρίστρια πολυκατοικίας)

2010

Ενίσχυση θεμελίωσης με κατασκευή συνδετηρίων δοκών και κατασκευή ενισχυμένων τοιχωμάτων από υπερμπατικές οπτοπλινθοδομές με ενισχυμένα κονιάματα κλπ

55

 

Ενίσχυση υφισταμένου κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη στη Φιλοθέη.

 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Διαχείριση έργου:IKOSTANT

2010

Καθαιρέσεις με αδιατάρακτη κοπή και σύνθλιψη σημαντικού τμήματος του υφισταμένου κτιρίου,

ενίσχυση θεμελίωσης

και κατασκευή νέων πεδίλων, συνδετηρίων δοκών, τοιχείων,

νέων πλακών με δίκτυο εγχύτου σκυροδέματος.

Ενίσχυση υποστυλωμάτων και δοκών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Ενίσχυση υφισταμένων πλακών με ανθρακοελάσματα και μεταλλικά ελάσματα.

 

56

 

Ενίσχυση Διατηρητέου κτιρίου στην οδό Μελεάγρου στην Αθήνα..

 

AIRTEC ABETE

2010

Ενίσχυση θεμελίωσης, κατασκευή νέων τοιχωμάτων και πλακών, διαμόρφωση νέων ανοιγμάτων σε λιθοδομή, τσιμεντενέσεις

Ενίσχυση τοιχοποιϊών από λιθοδομή με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

57

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου με υπόγειο στην οδό Αγκύλης στην Αθήνα με τη μέθοδο ΠΑΡΣΑΝΤ.

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2010

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα, Gunite και μεταλλικά δικτυώματα ειδικά συνδεδεμένα με το κτίριο.

58

Ενίσχυση στο κτίριο στην οδό Νιρβάνα στο Ν. Ψυχικό, Αθήνα..

Ιδιώτης

2010

Ενίσχυση πλακών με ανθρακοϋφάσματα και κατασκευή νέων εγχύτων ενισχύσεων.

59

Ενίσχυση στο κατάστημα στην οδό Ψυχάρη στο Ν. Ψυχικό, Αθήνα.

 

Ιδιώτης

2010

Ενίσχυση πλακών ,αδιατάρακτη κοπή σκυροδεμάτων με ανθρακοϋφάσματα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

60

Ενίσχυση-Αποκατάσταση του κτιρίου του Οφθαλμιατρείου Αθηνών από το σεισμό της 07.09.1999

Πανεπιστημίου και Σίνα στην Αθήνα.

P&C DEVELOPMENT

S.A.

2010-2011

Ενίσχυση θεμελίωσης με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα, έγχυτα σκυροδέματα πλακών ,δοκών, τοιχωμάτων κτιρίου, Gunite, τσιμεντενέσεις,

ελκυστήρες.

61

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη στη Γλυφάδα Αθήνα.

ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2010-2011

Ενίσχυση θεμελίωσης και υποστυλωμάτων δοκών με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα, Gunite κτίριο.

62

Ενίσχυση κατακορύφων πρανών για την προσωρινή αντιστήριξη της εκσκαφής στη συμβολή των οδών Λ. Κατεχάκη & Αντερσεν

P&C DEVELOPMENT

S.A.

2010-2011

Ενίσχυση πρανών με οπλισμό,αγκύρια

και Gunite.

63

Αποκατάσταση ρωγμών πλακών και δοκών με ρητινενέσεις. Διατμητική ενίσχυση δοκών με ανθρακοϋφάσματα και μεταλλικά ελάσματα στα 3ο και 4ο υπόγεια Parking κτιρίου ΥΠΕΞ στην Αθήνα.

ΥΠΕΞ

2011

Ρητινενέσεις και

Ενίσχυση με ανθρακοϋφάσματα και μεταλλικά ελάσματα.

 

64

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Μαραθώνος στα Βριλήσια Αθήνα

 

Ιδιώτης

2011

Ενίσχυση θεμελίωσης και υποστυλωμάτων δοκών με χυτά οπλισμένα σκυροδέματα

και Gunite.

65

Ενίσχυση διωρόφου κτιρίου στην οδό Αγκύλης στο Ν.Κόσμο.

(Β’ ΦΑΣΗ)

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2011

Ενίσχυση υποστυλωμάτων

Με μεταλλικά ελάσματα και εποξειδικές ρητίνες.

Οικοδομικές εργασίες πλήρους αποπερατώσεως..

66

Ενίσχυση κτιρίου Νηπιαγωγείου

Στα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2011

Αδιατάρακτες κοπές,ενισχύσεις με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και έγχυτα σκυροδέματα.

Ενίσχυση με ανθρακοϋφάσματα,

Αποκαταστάσεις διατομών σκυροδέματος με ρητινοκονιάματα, αμμοβολές.

Νέα οπλισμένα σκυροδέματα.

67

Ενίσχυση ΣΤ’ ορόφου και δώματος στην οδό Ερατοσθένους(Παναθηναϊκό Στάδιο) στην Αθήνα

 

Ιδιώτης

2011

Αδιατάρακτη κοπή,νέα έγχυτα σκυροδέματα.

Ενίσχυση πλακών και δοκών με ανθρακοϋφάσματα και ανθρακοελάσματα.

 

68

 

Ενίσχυση υπογείων GARAGE με ανθρακοελάσματα και ανθρακοϋφάσματα.στη

Λ Κηφισίας στην Κηφισιά.

 

 

Διαχειριστής έργου GLOBE WILLIAMS S.A.

2011

Εποξειδικές ρητίνες συρραφής ρωγμών.

Αποκαταστάσεις με μη συρικνούμενα ρητινοκονιάματα.

Αμμοβολές,

αντιδιαβρωτική προστασία .

 

69.

 

Ενισχύσεις και προσθήκες σκυροδεμάτων στο κτίριο της οδού Πίνδου στη Βούλα(Β’ φάση)

 

 

Μαγκούφης Γεώργιος.

2011-2012

Οπλισμοί, Gunite,

οπλισμένα σκυροδέματα.

 

70.

 

Ενισχύσεις στο κτίριο επί της οδού Κάλβου στο Π.Ψυχικό

 

 

Ιδιώτης

2011

Οπλισμοί,Gunite,

Μεταλλικά ,θεμελιώσεις κλπ.

 

 

71.

 

Ενισχύσεις στο Διατηρητέο κτίριο ‘’πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ’’ επί των Λ.Συγγρού-Φραντζή και Καλλιρόης στην Αθήνα.

ΝΕΟ : Eθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

 

 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

 

2012

Σύνθετοι οπλισμοί ορθογωνικών και κυκλικών στύλων,δίδυμων δοκών ενισχυομένων με έγχυτο Ω.Σ.,πλακών και δοκών ενισχυομένων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα( Gunite),

Μεταλλικά επικολλητά ελάσματα ενίσχυσης καθ' όλο το ύψος όλων των υποστυλωμάτων των όψεων Λ. Συγγρού και Φραντζή,αγκυρώσεις ,βλητρώσεις ,αμμοβολές ,επισκευαστικά κονιάματα ,ειδικές αναρτήσεις διατηρητέων τοιχοδομών στην όψη της Φραντζή ,ειδική εμφύτευση πλήθους αναμονών δοκών και στύλων.

 

 

72.

Αποκατάσταση Φ.Ο. γηπέδου «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» επί της Λ. Αλεξάνδρας

Π.Α.Ε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2013

Οπλισμοί,σκυροδέματα,εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,

ρητινοκονιάματα,

αμμοβολές,

αναστολείς, διάβρωσης ,ανθρακοϋφάσματα,

επιχρίσματα,

χρωματισμοί.

73.

 

Eνισχύσεις στο κτίριο ΑΚΡΟΠΟΛ Πατησίων 51 και Αβέρωφ στην Αθήνα.

 

ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.

όμιλος ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ.

 

2014

 

Οπλισμοί μανδυών εκτοξευομένου σκυροδέματος,

διατμητικά βλήτρα,αγκυρώσεις

,μεταλλικά επικολλητά ελάσματα και αγκυρώσεις με χημικά αγκύρια.

74.

 

Ενισχύσεις και τροποποιήσεις Φ.Ο.σε μονοκατοικία στη Βάρη Αττικής

 

Ιδιώτης

 

2014

 

Υποστυλώσεις,Καθαιρέσεις,Οπλισμοί μανδυών,εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,ανθρακοελάσματα ,επικολλητά ελάσματα.

75.

 

Ενισχύσεις κτιρίου ΑΒ Βασιλόπουλος επί της Λ.Κηφισίας 326 στην Ερυθραία Αττικής.

Α.Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ

ΕΠΕ.

2015.

 

Υποστυλώσεις ,καθαιρέσεις,ενισχύσεις Φ.Ο κτιρίου (θεμελίωση,τοιχεία,υποστυλώματα)με οπλισμένα έγχυτα σκυροδέματα.

76.

 

Κατασκευή πρόσθετων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποκατάσταση υφισταμένων στις όψεις Πατησίων και Αβέρωφ του Διατηρητέου κτιρίου ACROPOLE PALACE.

ETBO A.E.

2015

 

Νέα οπλισμένα σκυροδέματα διακοσμητικών γείσων και αποκατάσταση των υφισταμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

77.

 

Ενισχύσεις σε Διατηρητέο υφιστάμενο κτίριο της Α.Σ.Κ.Τ. επί της οδού Πειραιώς .

ΑΡΓΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΔΕ

2015

 

Ενίσχυση θεμελίωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα και υφισταμένων λιθοδομών με οπλισμένο Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα .

78.

 

Ενισχύσεις,μετατροπές και προσθήκες στο Φ.Ο. του νέου κτιρίου της MEDIA MARKT στη Χαλανδρίου στην Αγ.Παρασκευή.

Α.Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ

ΕΠΕ.

2016

 

Καθαιρέσεις,υποστυλώσεις και

Ενίσχυση θεμελίωσης,κατασκευή νέων εμφατνωματικών πλακών και τοιχωμάτων.

79.

 

Ενισχύσεις στο κτίριο της Leroy Merlin επί της Λ. Κηφισίας στο Μαρούσι.

 

LEROY MERLIN

Redex-

Vitael

2016

 

Οπλισμοί μανδυών τοιχωμάτων πλακών δοκών,κλπ και αγκυρώσεις με τον υφιστάμενο φορέα.

80.

 

Κατασκευή νέων οπλισμένων σκυροδεμάτων διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Ενισχύσεις και αποκαταστάσεις Φ.Ο. οροφών στο 3ο ΔΣ Αρσακείων Σχολείων Π.Ψυχικού.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2016

 

Οπλισμένα σκυροδέματα.Αποκαταστάσεις οροφών ΔΣ κατά ΕΤΕΠ.

81.

 

Ενισχύσεις στο κτίριο ΑΒ Βασιλόπουλος στην Αν Ρωμυλίας στην Πετρούπολη Αττικής.

Α.Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΕ

2016

 

Καθαιρέσεις –υποστυλώσεις,νέα οπλισμένα σκυροδέματα,ενισχύσεις πλακών-δοκών και υποστυλωμάτων με ανθρακοελάσματα και ανθρακοϋφάσματα.Επικολλητά ελάσματα με γαλβανισμένη λαμαρίνα.Αποκαταστάσεις Φερόντων στοιχείων Ο.Σ.

82.

 

Ενισχύσεις στο κτίριο ΑΒ Βασιλόπουλος στη Λ.Λαυρίου στα Γλυκά Νερά.

Α.Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΕ

2016-2017

 

Καθαιρέσεις ,υποστυλώσεις ,νέα έγχυτα σκυροδέματα.Ενισχύσεις με ανθρακοελάσματα.

83.

 

Ενισχύσεις στο Διατηρητέο κτίριο στη Δαιδάλου στην Πλάκα.

Ιδιώτης

2017

 

Ενισχύσεις θεμελίων με έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα,κατασκευή μανδύών εγχύτου οπλισμένου σκυροδέματος,κατασκευή μανδυών υποστυλωμάτων εκτοξευομένου οπλισμένου σκυροδέματος.Ενισχύσεις δοκών με ανθρακοελάσματα.

84.

 

Καθαιρέσεις,αποκαταστάσεις και νέες διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο μονοκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ στη Βάρη Αττικής.

Ιδιώτης

2017

 

Αδιατάρακτες κοπές,καθαιρέσεις, νέα οπλισμένα σκυροδέματα.Αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων.

85.

 

Επισκευή,Αποκατάσταση οροφής πλακών, δοκών σε μεγάλη Βιομηχανική Αποθήκη Στις Αχαρνές Αττικής.

ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.

2017

 

Καθαιρέσεις σαθρών σκυροδεμάτων,αμμοβολή,καθαρισμοί οπλισμών,Υδροβολή,αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών,αποκαταστάσεις διατομών με εποξειδικά ρητινοκονιάματα και εποξειδική πάστα.Γενική αντιδιαβρωτική προστασία σκυροδεμάτων.


86.

Καθαιρέσεις,αποκαταστάσεις και νέες διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο μονοκατοικίας στην οδό Φλέμινγκ στη Βάρη Αττικής.

(Β’ Φάση)


Ιδιώτης

2017

Αδιατάρακτες κοπές,καθαιρέσεις, νέα οπλισμένα σκυροδέματα.Αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων.

87.

Ενίσχυση με σύνθετα πολυμερή υλικά και πυροπροστασία

στο “Νέο κατάστημα Leroy Merlin”στο πολυώροφο κτίριο  στη λεωφόρο

Βασ. Σοφίας 112 στην Αθήνα.

 

 

LEROY MERLIN 

Redex AE

2017

 

Προετοιμασία επιφaνειών με ειδικούς λειαντήρες με αδαμαντοτροχούς DG150 της HILTI.

Προμήθεια επικόλληση ανθρακοϋφασμάτων και ανθρακοελασμάτων σε υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες. Τοποθέτηση αγκυρίων άνθρακα. Τοποθέτηση αγκυρόβιδων Hilti για την βελτίωση της συνάφειας σε δοκούς και πλάκες του πυροεπιχρίσματος.

Ειδική προστασία έναντι της φωτιάς όλων των ανθρακοϋφασμάτων και ανθρακοελασμάτων με ειδικό πυροκονίαμα με την εμπορική ονομασία Sikacrete 213 f  της SIKA.

 

88.

 

Αποκαταστάσεις και ενισχύσεις μηχανοστασίων και κολυμβητικών δεξαμενών. 

 

Ιδιώτης

 

2018

 

Αποκαταστάσεις με μη συρρικνούμενα ινοπλισμένα ρητινοκονιάματα,επισκευή και αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών και σκυροδεμάτων.Ενίσχυση με ανθρακοελάσματα.

 

89.

 

Αποκαταστάσεις στο κτίριο ΑΒ στα Πετράλωνα.

 

Α.Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΕ

 

2018

 

Αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων.Αποκαταστάσεις ρωγμών σκυροδεμάτων με ενέσεις εποξειδικών ρητινών.

 

90.

Επισκευές -Αποκαταστάσεις και Ενισχύσεις στους υπόγειους χώρους στάθμευσης πολυωρόφου κτιρίου επί της Λεωφ.Κηφισίας

 

Ιδιώτης

 

2018

 

Αποκαταστάσεις σκυροδεμάτων (Αμμοβολή ,υδροβολή,αναστολείς διάβρωσης ,επισκευαστικά κονιάματα), Ενισχύσεις (Οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ανθρακοϋφάσματα και ανθρακοελάσματα).

 

91.

Ενισχύσεις και Ανακατασκευές σε κατοικία στο Π.Ψυχικό

 

Ιδιώτης

 

2019

 

Ενισχύσεις πλακών με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα,Αμμοβολές ,αντιδιαβρωτική προστασία,Ανακατασκευή υπερθύρων και λαμπάδων στη φέρουσα τοιχοποιϊα,Κοπή σκυροδέματος-τοιχοποιϊών,Ανακατασκευή κλιμακοστασίων,Ενίσχυση θεμελίωσης φέρουσας τοιχοποιϊας και υποθεμελίωση με οπλισμένο σκυρόδεμα.

92

Αποκαταστάσεις και Ενισχύσεις οροφής υπογείου σε κατάστημα στο 12ο χλμ της ΕΟ Αθηνών Λαμίας 

 

Ιδιώτης

 

2019

 

Αποκαταστάσεις με αναστολείς διάβρωσης και ρητινοκονιάματα. Ενισχύσεις με ανθρακοελάσματα S512,S1012 και ανθρακοϋφάσματα Sikawrap 230c,σε καθολική έκταση για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας πλακών και δοκών σε κινητά φορτία

93

Αποκαταστάσεις και ενισχύσεις σε μονοκατοικία στην οδό Αδριανουπόλεως στο Αιγάλεω

 

Ιδιώτης

 

2019

 

Αποκαταστάσεις με αναστολείς διάβρωσης και ρητινοκονιάματα .Ενισχύσεις με ινοπλισμένα πολυμερή και ρητίνες των πλακών,δοκών και υποστυλωμάτων.

94

Αποκαταστάσεις και ενισχύσεις στο κτίριο της πρώην κλινικής ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ επί της Β.Σοφίας και Ξενίας στην Αθήνα

 

EMD Constructions ATE 

 

2019 

 

Αποκαταστάσεις Φ.Ο. με ρητινοκονιάματα.

Ενισχύσεις σε όλα τα επίπεδα με ινοπλισμένα πολυμερή δοκών και στύλων

95

Συρραφή τοιχωμάτων απο Ο.Σ. και νέα Εγχυτα οπλισμένα σκυροδέματα στο κτίριο ΚΗΕ της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Ρέντη 

 

Α. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΕ

 

2019

 

Συρραφή υφισταμένων τοιχωμάτων απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατασκευή νέων έγχυτων εμφατνωματικών σκυροδεμάτων επί του υφισταμένου κτιρίου εξαιρετικής δυσκολίας.

96

Ενισχύσεις των κτιρίων 1 και 46 στο βιομηχανικό Συγκρότημα της ΕΛΑΪΣ στον Πειραιά

 

UPFIELD ELLAS

DIOLKOS DEVELOPMENT

 

2019

 

Καθαιρέσεις ,εκσκαφές,επιχώσεις και αποκομιδή μπάζων 

Ενισχύσεις κτιρίων με έγχυτα οπλισμένα σκυροδέματα και ινοπλισμένα πολυμερή.

Πλήρης αποκατάσταση και βελτίωση των οικοδομικών εργασιών που απαιτήθηκαν για την επαναφορά των κτιρίων στην προτέρα της ενίσχυσης κατάσταση. 

97

Προσωρινή αντιστήριξη πρανών  εκσκαφής στην Α. Διάκου στη Φιλοθέη 

 

DIOLKOS DEVELOPMENT 

 

2019

 

Αντιστήριξη με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

98

Αποκατάσταση- Ενίσχυση και προστασία κατοικίας στην Πολιτεία 

 

Ιδιώτης

 

2019-2020

 

Αποκατάσταση βλαβών με ρητινικονιάματα,αντιδιαβρωτική προστασία ,αμμοβολή ,υδροβολή.

Ενισχύσεις με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και ινοπλισμένα πολυμερή.

99

Επισκευές -ενισχύσεις και αποκαταστάσεις στους υπόγειους χώρους στάθμευσης κτιρίου επί της Λ.Κηφισίας στην Αθήνα

 

Ιδιώτης

 

2020

 

Αποκαταστάσεις βλαβών με ρητινοκονιάματα,αντιδιαβρωτική προστασία,αμμοβολή,υδροβολή.

Ενισχύσεις με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

100

Ειδικές Καθαιρέσεις και ανακατασκευές στον υφιστάμενο φορέα

στην Κηφισιά

 

Ιδιώτης

 

2020-2021

Ειδικές Καθαιρέσεις και μετατροπή του φορέα σε επιλεγμένες θέσεις με οπλισμένο έγχυτο και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Εξαιρετικά σύνθετη εργασία κατάλληλων υποστυλώσεων,καθαιρέσεων με διατήρηση των υφιστάμενων οπλισμών και σταδιακή αποκατάσταση -συμπλήρωση και επανακατασκευή του φορέα. 

101

Διερευνητικές εργασίες και αποτύπωση στατικού φορέα στο Διατηρητέο κτίριο επί της Ρηγίλλης στην Αθήνα 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΤΕ

 

2021

 

Αποτύπωση στατικού φορέα τοίχων,πλακών ,δοκών ,στύλων,μεταλλικών στεγάτρων και ξυλίνων στεγών.Διερευνητικές εργασίες πεδίου και εργαστηριακές αναλύσεις δεδομένων.

102

Εργασίες στατικής ενίσχυσης Φ.Ο. σε πολυώροφο κτίριο Γραφείων -Καταστημάτων επί της Γερανίου 31 στην Αθήνα

3B-GARAGE-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   Α.Ε. 

 

2021

Εκσκαφές-καθαιρέσεις σκυροδεμάτων,τοιχοδομών,οροφών,υαλοστασίων-αποκομιδή μπαζών-ενίσχυση υφιστάμενης θεμελίωσης-προσθήκη πλειάδας τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος σε παράθεση με τα υφιστάμενα τοιχώματα και υποστυλώματα σε έντεκα(11) επίπεδα-Ενισχύσεις παραμενουσών τοιχοποιίών με Ε.Σ.-κατασκευή πλειάδας μεταλλοτύπων υποστήριξης για την κατασκευή των νέων εγχύτων τοιχωμάτων-Ενισχύσεις με μεταλλικές διατομές και μεταλλικά επικολλητά ελάσματα πλειάδας δοκών σε έντεκα επίπεδα-Ενισχύσεις άνω ίνας δοκών με ανθρακοελάσματα .  

103

Εργασίες στατικής ενίσχυσης-μεταλλικών προσθηκών και πλήρους καθαίρεσης -αποτύπωσης και επανακατασκευής όψεως στην οδό Φράττι στην περιοχή της Ακρόπολης

 

Ιδιώτης

 

2022

 

Το κτίριο είναι ένα νεοκλασσικό "στολίδι" του 1924 με υπόγειο και ισόγειο απο λιθοδομή και τον Α' όροφο απο φέροντες τοίχους με συμπαγή τούβλα.

Πλήθος καθαιρέσεων -αποξηλώσεων με απόλυτη προσοχή και παράλληλα μέτρα ασφαλείας. Αποξηλώσεις επιχρισμάτων και εκτενείς καθαρισμοί των αρμών .Τσιμεντενέσεις -σφραγιστικό αρμολόγημα. Εσχάρες τοίχων με γαλβανισμένους οπλισμούς ,φωλιές και βλήτρα . Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε διακριτές θέσεις και γενικευμένο ινοπλισμένο επίχρισμα .Προσθήκες μεταλλικές στον Α΄όροφο και νέα προσθήκη Β' ορόφου. Αντικατάσταση των παλαιών δαπέδων της οροφής υπογείου με νέα σύμμικτα δάπεδα (μεταλλικά -τραπεζοειδείς λαμαρίνες και οπλισμένο σκυρόδεμα).

Τέλος η πλήρης αποτύπωση και επανάληψη της κύριας όψης 

   

104

Ενίσχυση Φ.Ο. και αντισεισμική θωράκιση δύο (2) κτιρίων στην Λ.Δημοκρατίας 143 και 145 στις Αχαρνές 

 

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ

 

2022

                 -1ο κτίριο : Καθαιρέσεις-εκσκαφές-οπλισμοί στύλων και δοκών και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ενίσχυση θεμελίων με οπλισμένο σκυρόδεμα και κατασκευή ΣΔ. Προσθήκη μεταλλικών κατασκευών

-2ο κτίριο (Βιομηχανικό σε λειτουργία):

Καθαιρέσεις -εκσκαφές .Ενίσχυση με μεταλλικά επικολλητά ελάσματα στύλων και δοκών. Εκσκαφές και κατασκευή θεμελίων απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Προσθήκη νέων μεταλλικών τοιχωμάτων (ΠΑΡΣΑΝΤ) για την αντισεισμική θωράκιση του βιομηχανικού κτιρίου. 

 

105

Ενίσχυση Φ.Ο. και αντισεισμική θωράκιση υφισταμένου κτιρίου για τη μετατροπή του σε Πολιτιστικό Κέντρο στο Δήμο του Ν. Ηρακλείου Αττικής 

 

ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ

 

2022 -2023

Σε υφιστάμενο πρώην Βιοτεχνικό κτίριο κλωστοϋφαντουργίας πραγματοποιήθηκαν ενισχύσεις σε υποστυλώματα και δοκούς με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Ενισχύθηκαν οι πλάκες με ανθρακοελάσματα στην κάτω ίνα και με λεπτό οπλισμένο σκυρόδεμα στην άνω ίνα κατάλληλα αγκυρωμένο και ενσωματωμένο στις υφιστάμενες πλάκες. Επίσης πραγματοποιήθηκε η ενίσχυση της υφιστάμενης θεμελίωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα και η προσθήκη νέων τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.Τέλος κατασκευάστηκαν νέα κλιμακοστάσια και νέο φρεάτιο οπλισμένου σκυροδέματος για την υποδοχή του νέου ανελκυστήρα. 

 

 

 

2. Real Estate

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚEYΗΣ
1 Κατασκευή πενταόροφης πολυκατοικίας με Pilotis και υπόγειο στην οδό Αριστ. Οικονόμου 11 στην Αθήνα

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

 
2002 480.000 Ε με ΦΠΑ με την αγορά του οικοπέδου

Πλήρης κατασκευή της πολυκατοικίας απο την χάραξη και εκσκαφή μέχρι και την περαίωση(με το κλειδί στο χέρι).

 
Φεβρουάριος 2003 έως και τον Ιούνιο του 2004.
2 Κατασκευή διπλοκατοικίας με υπόγειο στην οδό Απόλλωνος στην Κηφισιά

 

Ιδιώτης

Απρίλιος 2005 Ολοκληρώθηκε το 2007. Πλήρης κατασκευή της διπλοκατοικίας από τη χάραξη , εκσκαφή μέχρι και την πλήρη περαίωση. Μάϊος 2005-Ιούνιος 2007.

 


 

 

3. Δημόσια και γενικά ιδιωτικά έργα

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚEYΗΣ
1 Διαρρύθμιση  επισκευή γραφείων Α΄ορόφου και ημιορόφου κτιρίου Ακαδημίας 1  ΥΠ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠ.ΕΞ Οκτώβριος 1998 76.000.000 πλέον ΦΠΑ Πλήρης κατασκευή γραφειακών χώρων και μηχανογραφικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ Ολοκληρώθηκε το  Μάϊο του 1999
2 Στεγάνωση δώματος & απόκατάσταση δεξαμενής Ζαππείου Μεγάρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Ιούλιος 1998

103.000.000 πλέον ΦΠΑ

 

Διατηρητέο Μνημείο. Κατασκευή θερμοϋγρομονώσεων, Αντικατάσταση στεγών σε έκταση 5.000 μ2 Περίπου. Αποκατάσταση όψεων περιστυλίου, αποτύπωση οροφογραφιών. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1998.
3 Εργασίες ανακαίνισης σε χώρους του ραδιομεγάρου Ε.Ρ.Τ Ε.Ρ.Τ  Α.Ε Ιούνιος 1998

36.000.000 πλέον ΦΠΑ

 

Πλήρης κατασκευή του εστιατορίου Bar του Ραδιομεγάρου, γραφείων νομικής Υπηρεσίας και συμβούλων προέδρου. Ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 1998.
4 Κατασκευή εκκλησίας κοιμητηρίου του Δήμου Παπάγου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

Ιούνιος 1998

124.000.000 πλέον ΦΠΑ

 

Το έργο αφορά την εξ αρχής πλήρη κατασκευή της εκκλησίας του κοιμητηρίου. Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του  2000.
5 Αντικατάσταση δαπέδου με βιομηχανικό με εποξειδικές στρώσεις των συνεργείων αυτοκινήτων και ιματισμού του ΙΚΑ Καλλιθέας

ΙΚΑ Δνση Τεχνική & Στέγασης

 

Απρίλιος 1998

5.500.000 (με ΦΠΑ)

Πλήρης και ολοκληρωμένη κατασκευή βιομηχανικού και εποξειδικού δαπέδου. Ολοκληρώθηκε το Μάϊο του 1998.
6 Στέγαση Γεν. Δ/νσης νέων υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Κουμουνδούρου

ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία

 

1998

Α)1.436.886 (με ΦΠΑ)Β) 336.300 (με ΦΠΑ)

 

Διαμόρφωση αποθηκών σε γραφεία

15 ημέρες

 

7 Εργασίες διαμόρφωσης Ταχυδρομικού Γραφείου Αλιβερίου. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία 1998

1.463.200 (με ΦΠΑ)

 

Διαμόρφωση ισογείου καταστήματος σε γραφείο

15 ημέρες

 

8 Εργασίες διαμόρφωσης στην αίθουσα της υπηρεσίας διανομής του Ταχυδρομικού Γραφείου Τερψιθέας Γλυφάδας. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία 1998

1.910.420 (με ΦΠΑ)

 

Διαμόρφωση ισογείου καταστήματος σε υπηρεσία ταξινομήσεων.

20 ημέρες

 

9 Aνακαίνιση γραφείων 1ου ορόφου Αιόλου 100 ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία 1999

2.769.445 (με ΦΠΑ)

 

Ανακαίνιση 1ου ορόφου στο κτίριο που στεγάζεται η τεχνική Υπηρεσία

20 ημέρες

 

10 Ανακαίνιση 4ου ορόφου ταχ κτιρίου Κουμουνδούρου ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία 1999

4.600.829 (με ΦΠΑ)

 

Διαμόρφωση αποθηκών σε γραφεία

35 ημέρες

 

11 Ανακαίνιση διαμόρφωση τμ. Στο 3ο όροφο του Γ.Χ.Κ για εργαστήριο ανίχνευσης γενετικά τροποπ. οργανισμών σε τρόφιμα Γενικό Χημείο του Κράτους 1999

8.000.000 (με ΦΠΑ)

 

Κατασκευή πρότυπου εργαστηρίου  ανίχνευσης DNA σε τρόφιμα

35 ημέρες

 

12 Εργασίες μετατροπής εισόδου Κοραή σε χώρο υποδοχής του κοινού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 1999

8.000.000 (με ΦΠΑ)

 

Διατηρητέο κτίριο. Μετατροπή της υπάρχουσας εισόδου σε σύγχρονο χώρο υποδοχής

35 ημέρες

 

13 Διαμόρφωση χώρου γραφείων στον 1ο όροφο του  κτιρίου  επί της οδού Μιχαλακοπούλου 118 στην Αθήνα. Μονάδα Οργάνωσης της διαχείρισης του κοιν.πλαισίου στήριξης.  ‘’Μ.Ο.Δ Α.Ε.’’

2000

 

9.871.900 πλέον ΦΠΑ

 

Γυψοχωρίσματα, Δάπεδα χρωματισμοί, υαλοπίνακες αμμοβολισμένοι πλήρη Η/Μ και δομημένη καλωδίωση μηχανοργάνωσης.

30 ημέρες

 

14 Eργασίες διαμόρφωσης χώρων κτιρίου Απελλού 1 ΕΛ.ΤΑ 2001

105.362.425 πλέον   ΦΠΑ

 

Γυψοχωρίσματα, ψευδοροφές, ξύλινα δάπεδα, πόρτες, χρωματισμοί, επενδύσεις, πλήρης κατασκευή 16 συγκροτημάτων  WC, κλιματισμός, Η/Μ, δίκτυα DΑΤΑ κλπ Επιπλα αίθουσας ΔΣ. 100 ημέρες. Σε εξέλιξη
15 Κατασκευή κεντρικού Site ΟΠΣ-Ι.Κ.Α Ι.Κ.Α. 2001

177.248.620 πλέον   ΦΠΑ

 

Καθαιρέσεις υπαρχόντων χωρισμάτων, Η/Μ εγκαταστάσεων Γυψοχωρίσματα, ψευδοροφές, υπερυψωμένα δάπεδα, πόρτες, χωρίσματα, πόρτες πυρασφαλείας, χρωματισμοί. Κατασκευή δικτύου Data, δικτύου πυρόσβεσης με FM200, πυρανίχνευση, Antivandal σύστημα, δάπεδα περσίδες κλπ. Κλιματισμός, εξαερισμός. Φωτισμός. 50 ημέρες
16 Ανακατασκευή χώρων 2ου υπογείου κτηρίου Υπουργείου Εξωτερικώνεπί της οδού Β. Σοφίας 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

2002

370.748,58 πλέον   ΦΠΑ

 

Καθαιρέσεις υπαρχόντων χωρισμάτων, Η/Μ εγκαταστάσεων Γυψοχωρίσματα, ψευδοροφές πλακάκια, συγκροτήματα ντούς αποδυτηρίων, πόρτες, χωρίσματα, πόρτες πυρασφαλείας, χρωματισμοί. Κατασκευή δικτύου Data, δικτύου πυρόσβεσης, πυρανίχνευση, δάπεδα ξύλινα, Κλιματισμός, εξαερισμός. Φωτισμός. 150 ημέρες
17 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στην ΕΤ-1 Ε.Ρ.Τ Α.Ε. 2003

419.493,74 πλέον   ΦΠΑ

 

Η/Μ εγκαταστάσεις Κατασκευή δικτύου Data, δίκτυο οπτικών ινών, πλήρης εξοπλισμός εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων εξοπλισμού computer room. 60 ημέρες
18 Πλήρης κατασκευή τηλεπικοινωνιακού κόμβου LANNET και των βοηθητικών χώρων υποστήριξης στο κτίριο επί των οδών Κηφισού και Κων/πόλεως στο Περιστέρι ΛΑΝΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2002 - 2003

265.770,00 Ευρώ πλέον   ΦΠΑ

 

Πλήρης κατασκευή διαμόρφωσης χώρων, κατασκευή μεταλλικών παταριών, υαλοστάσια, υπερυψωμένα δάπεδα Η/Μ εγκαταστάσεις Κατασκευή δικτύου Data. 90 ημέρες
19 Διαμόρφωση χώρων σε ιατρείο. Στο κτίριο Β.Σοφίας 1-Αθήνα ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2004

12.500 πλέον   ΦΠΑ

 

Διαμόρφωση χώρων Η/Μ εγκαταστάσεις 30 ημέρες
20 Διαμόρφωση χώρων σε γραφεία της Δικηγορικής εταιρείας επί της Σκουφά και Μασσαλίας στο Κολωνάκι


Δικηγορική εταιρεία

2004 - 2005

182.600 Ευρώ πλέον   ΦΠΑ

 

Διαμόρφωση χώρων με γυψοχωρίσματα, οροφές ειδικών απαιτήσεων, κουφώματα, σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις, δίκτυα DATA, πυρανίχνευση , κλιματισμός. 120 ημέρες
21

Διαμόρφωση χώρων σε νέα  γραφεία  Δικηγορικής εταιρείας επί της Μέρλιν και Κανάρη στο Κολωνάκι

 

 

Δικηγορική εταιρεία

 

 

2008

120.000 Ευρώ πλέον   ΦΠΑ

 

Διαμόρφωση χώρων με  γυψοχωρίσματα, οροφές ειδικών απαιτήσεων, κουφώματα, σύγχρονες Η/Μεγκαταστάσεις, δίκτυα DATA, πυρανίχνευση , κλιματισμός.

Επίπλωση (κατασκευή γραφείων, προθηκών ραφιών ειδικών απαιτήσεων) κλπ

 

120 ημέρες

 

22 Πλήρεις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ολοκλήρωση του 2ου ορόφου επιφανείας 180μ2 με νέο κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα στο κτίριο επί της οδού Τρίτωνος στο Παλαιό Φάληρο

 

Ιδιώτης

 

 

2009

 

 

Τοιχοδομές, μονώσεις, επιχρίσματα, δάπεδα, ανελκυστήρας, κλιμακοστάσιο, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρωματισμος, ψευδοροφές, διαμόρφωση αυλείου χώρου κλπ

270

ημέρες