Εταιρεία

Η εργοληπτική επιχείρηση ''ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε'', έχει συσταθεί στις 28/01/1998 με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής από τους:

1. Ταϊγανίδη Χαράλαμπο του Παναγιώτη διπλωματ. Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος είναι και ο κύριος μέτοχος της εταιρείας και την

2. Αικατερίνη Χατζοπούλου του Κωνσταντίνου πτυχιούχο του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η επίβλεψη και κατασκευή Τεχνικών έργων του

Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

 

Η εταιρεία το 2004 μεταφέρθηκε από το Χαλάνδρι στην Αθήνα και στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της σε κτίριο καινούργιο (κατασκευή 2003-2004) που βρίσκεται επί της οδού Αριστείδου Οικονόμου 11 -ΤΚ 104.45 στην Αθήνα κοντά στον Ηλεκτρικό Σταθμό Κάτω Πατησίων. Τα γραφεία της εταιρείας είναι σύγχρονα ,λειτουργικά και πλήρως εξοπλισμένα.

 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας στεγάζεται:

 

1. Στην ιδιόκτητη αποθήκη που είναι στο υπόγειο του νέου κτιρίου γραφείων και

2. Στην ενοικιαζόμενη από τη σύστασή της αποθήκη που βρίσκεται στην Ν. Φιλαδέλφεια.

 

Η ΑΝΤΟΧΗ ΑΤΕ έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για την ανάληψη και κατασκευή Oικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Δημοσίου Τομέα που ο προϋπολογισμός τους φτάνει το 1.500.000Ευρώ για την κατηγορία των οικοδομικών έργων, έχει εργοληπτικό πτυχίο με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π 15067 και ανήκει στη 2η τάξη των οικοδομικών.

etaireia1

 


 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 371.700 Ευρώ.

Η εταιρεία στη εικοσιπεντάχρονη παρουσία της στο χώρο των κατασκευών έχει εκτελέσει σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά Εργα και τα πάγια στοιχεία της σε κτίρια ,μηχανικό και μηχανολογικό εξοπλισμό είναι αξιοσημείωτα.


Η εταιρεία αξιοποιώντας την εμπειρία του έμψυχου δυναμικού της και ιδιαίτερα του ιδρυτή της Χαράλαμπου Ταϊγανίδη διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού δραστηριοποιήθηκε έντονα στον τομέα της επισκευής, αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων.


Τα κτίρια στα οποία έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία μέχρι σήμερα αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα « ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ».
Τα κτίρια ειδικότερα που αφορούν την ενίσχυση και αποκατάσταση είναι πολλά και σημαντικά και είναι παλαιότερα ή και νεότερα τα οποία υπέστησαν βλάβες από τη φθορά του χρόνου , το σεισμό, τη φωτιά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.


Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών η εταιρεία μας αξιοποιεί κυρίως το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό της ,τα πολύ αξιόπιστα και πιστοποιημένα δομικά υλικά καθώς και όλες τις απλές ή και εξειδικευμένες σύγχρονες τεχνικές μεθόδους.

 

 

Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται σήμερα από τους εξής:

 

1. Ταϊγανίδης Π. Χαράλαμπος ,Πρόεδρος και Δνων Σύμβουλος

2. Ταϊγανίδου Χ. Φανή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Ταϊγανίδου Χ. Κυριακή ,μέλος Δ.Σ.

4. Καπετάνος Α. Χρυσόστομος ,μέλος Δ.Σ.

 

etaireia2

 

Η τεχνική στελέχωση της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

 

1. Ταϊγανίδης Χαράλαμπος, διπλωμ. Πολιτικός Μηχανικός από το 1983 ως Τεχνικός Δ/ντής με αρμοδιότητα το τμήμα προσφορών, τη διεύθυνση, επίβλεψη, οργάνωση ,αλλά και επί τόπου εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
Πριν από τη σύσταση της ΑΝΤΟΧΗ Α.Τ.Ε διετέλεσε για χρόνια εργοταξιάρχης και τεχνικός δντής σε ιδιωτικές ανώνυμες τεχνικές εταιρείες εκτελώντας έργα τα οποία αναλάμβαναν από το Δημόσιο ,αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα. Για πολλά χρόνια διετέλεσε
τεχνικό στέλεχος των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις οποίες εργάστηκε. 

2. Σιάνος Αλκης εργοδηγός ειδικών έργων 

 

Η λοιπή τεχνική στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης αποτελείται από τους εξής
μόνιμους συνεργάτες:


α) Δέκα (10) απασχολούμενοι εργατοτεχνίτες εξειδικευμένοι (Χειριστές Gunite,

χειριστές τσιμεντενέσεων,σιδεράδες,συγκολλητές μεταλλικών κατασκευών κλπ).

β) Αμεσοι -εξειδικευμένοι μόνιμοι συνεργάτες

 

Η εργοληπτική επιχείρηση υποστηρίζεται σε άλλους τομείς από τους εξής συνεργάτες:

 

Γιαννοπούλου Λαμπρινή, Λογίστρια ,μόνιμη υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αρμοδιότητα τη γραμματειακή υποστήριξη και την ευθύνη του λογιστηρίου.
Καπετάνος Χρυσόστομος ,Οικονομολόγος απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου- Σύμβουλος Λογιστικών και Φοροτεχνικών θεμάτων της εταιρείας καθώς και υπεύθυνος της σύνταξης του Ισολογισμού της εταιρείας.
Ζιάκα Αναστασία ,Δικηγόρος ,Νομική υποστήριξη.

  

Τις εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς,καθώς και για την καλή εκτέλεση των έργων κλπ.,τις εκδίδουν για λογαριασμό της , το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και οι Τράπεζες ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

 

Τέλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος(Τ.Ε.Ε.)
με αριθμό μητρώου 3486 και
μέλος του Ε.Β.Ε.Α με αριθμό μητρώου 169117 .
Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.  002851401000.